Kiedy urząd skarbowy może kontrolować kontrahentów podatnika

Autor: Mariusz Olech
Data: 23-10-2014 r.

Kontrola krzyżowa ma bardzo ograniczony zakres, może jednak umożliwić kompleksową weryfikację rozliczeń przedsiębiorcy z fiskusem. Kontrole krzyżowe nasilają się w drugiej połowie roku. Najczęściej obejmują dokumentację VAT.

Zasady przeprowadzania takich kontroli zostały określone w przepisach ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W myśl przepisów organ podatkowy, w związku z prowadzonym postępowaniem podatkowym lub kontrolą podatkową, może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów, w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności.

 

Głównym celem kontroli krzyżowej jest sprawdzenie zgodności dowodów znajdujących się w dokumentacji określonego podmiotu z ich odpowiednikami posiadanymi przez jego kontrahentów.

Prowadzenie czynności w ramach kontroli krzyżowej jest możliwe jedynie w odniesieniu do tych kontrahentów podatnika, którzy prowadzą (bądź prowadzili w przeszłości) działalność gospodarczą. Aktualny brak posiadania przez dany podmiot statusu przedsiębiorcy, np. z powodu zaprzestania działalności gospodarczej, nie stoi na przeszkodzie sprawdzeniu znajdującej się u niego dokumentacji, jeżeli wykonywał on tę działalność w okresie, którego dotyczy prowadzone względem podatnika postępowanie podatkowe bądź kontrola podatkowa.

Kontroli krzyżowej nie wolno dokonywać u tych kontrahentów podatnika, którzy wprawdzie obecnie prowadzą taką działalność, ale nie zajmowały się nią w okresie objętym jednym ze wspomnianych wcześniej postępowań. Fakt, że dany podmiot (np. osoba fizyczna) jako konsument otrzymał w tym czasie fakturę dokumentującą zakup od podatnika określonego towaru bądź usługi, nie jest wystarczającą przesłanką do przeprowadzenia w stosunku do niego czynności, o których mowa.

Z przepisów nie wynikają żadne ograniczenia odnośnie liczby kontrahentów podatnika, których dokumenty mogą być sprawdzone w ramach jednego postępowania podatkowego bądź kontroli podatkowej. Organ prowadzący tego rodzaju postępowanie w zależności od potrzeb i własnego uznania może skupić się tylko na jednym kontrahencie, kilku wybranych, jak i na wszystkich podmiotach, z którymi dany podatnik dokonywał transakcji gospodarczych w okresie objętym postępowaniem. Żaden z tych podmiotów nie staje się jednak stroną postępowania kontrolnego bądź podatkowego prowadzonego przez organ względem podatnika.

Mariusz Olech, prawnik, specjalista podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35923 )
Array ( [docId] => 35923 )