Odszkodowanie dla byłych pracowników nie jest kosztem podatkowym

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 15-07-2014 r.

Nie każdy wydatek ponoszony w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą może być kosztem uzyskania przychodów i zmniejszać podstawę opodatkowania. Kosztem podatkowym nie może być wypłacone odszkodowanie za niezgodne z prawem wypowiedzenie umowy o pracę.

Przy kwalifikacji kosztów uzyskania przychodów należy brać pod uwagę:

 
  • przeznaczenie wydatku (celowość, zasadność wydatku dla funkcjonowania podmiotu). ze względu na szeroki zakres celowości, powinno poddawać się szczegółowej analizie czynniki wpływające na celowość w postaci racjonalności i efektywności;
  • potencjalną możliwość (analizowaną w dacie poniesienia wydatku na podstawie obiektywnych przesłanek) przyczynienia się danego wydatku do osiągnięcia przychodu, względnie zachowania albo zabezpieczeniem źródła przychodów.

Aby dany wydatek można było zaliczyć do kosztów należy ocenić jego związek z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz możliwość osiągnięcia przychodu. Z oceny związku z prowadzoną działalnością powinno wynikać, że poniesiony wydatek obiektywnie może przyczyniać się do osiągnięcia przychodu z danego źródła. Wydatek musi przyczynić się do osiągnięcia przychodu, a przynajmniej podatnik oceniając związek wydatku z prowadzoną działalnością gospodarczą powinien zakładać, że dany koszt może obiektywnie przyczynić się do osiągnięcia przychodów.

Dyrektor izby skarbowej w Bydgoszczy w swojej interpretacji prawa podatkowego, uznał, że do kosztów podatkowych nie można zaliczyć wydatku na odszkodowanie dla pracowników, którzy zostali zwolnieni z pracy niezgodnie z prawem. Byli pracownicy podpisali ugodę sądową z byłym pracodawcą, na mocy której zobowiązał się on do wypłaty odszkodowania z tytułu bezprawnego rozwiązania stosunku pracy. Przedsiębiorca zamierzał koszty odszkodowań zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, z czym jednak nie zgodził się organ skarbowy.  

Odszkodowanie z powodu niezgodnego z prawem rozwiązania stosunku pracy z byłymi pracownikami nie klasyfikuje się do kosztów uzyskania przychodów. Jego celem nie jest uzyskanie przychodu, ani zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Źródło:

Interpretacja indywidualna dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 13 czerwca 2014 r., nr ITPB1/415-302/14/MP

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 35357 )
Array ( [docId] => 35357 )