Kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców

Autor: Szulik Katarzyna
Data: 25-10-2012 r.

Rozwiązanie nazywane kredytem to w rzeczywistości ulga podatkowa dla przedsiębiorców rozpoczynających działalność. Można z niej skorzystać tylko w pierwszych latach funkcjonowania, po spełnieniu wymagań określonych w ustawie.

Ulga dla początkujących

Kredyt podatkowy jest przeznaczony wyłącznie dla małych przedsiębiorców i pozwala na roczne zwolnienie z płacenia zaliczek na podatek dochodowy w pierwszym okresie działalności. Przedsiębiorca nabywa ten przywilej po roku funkcjonowania firmy, pod warunkiem, że przed ten czas działalność była prowadzona przez co najmniej 10 miesięcy. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, zwolnienie przenieść można na rok następny.

Kim jest mały przedsiębiorca?

O kredyt podatkowy starać się mogą wyłącznie mali przedsiębiorcy, spełniający kryteria ustawy. Odpowiednia definicja znajduje się na stronie Ministerstwa Gospodarki i brzmi:

„Za małego przedsiębiorcę uważa się przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót ze sprzedaży nie przekraczający 10 mln euro lub sumy aktywów jego bilansu na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły 10 mln euro.”

Obowiązek spłaty

Jak wskazuje nazwa, kredyt podatkowy nie oznacza anulowania opłaty podatkowej – po upływie okresu zwolnienia trzeba będzie ją zwrócić, ale bez odsetek. Odroczony podatek należy spłacić w ciągu kolejnych pięciu lat w formie równych rat, wynoszących 20% wartości zwolnienia. Odpowiednia kwotę trzeba doliczać do kolejnych zeznań podatkowych i regulować w terminie spłaty podatku CIT.

Warunki otrzymania kredytu podatkowego regulują zapisy zawarte w trzech ustawach dochodowych: w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Katarzyna Szulik


Zobacz także:

Szulik Katarzyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31094 )
Array ( [docId] => 31094 )

Array ( [docId] => 31094 )