Ordynacja podatkowa w 2016 roku: trzy stawki odsetek

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 02-11-2015 r.

Wraz z początkiem 2016 roku zostaną wprowadzone trzy stawki odsetek za zwłokę, zmienią się też zasady wydawania interpretacji podatkowych, to tylko niektóre zmiany w Ordynacji podatkowej, które od 1 stycznia wejdą w życie.

Nowelizacja Ordynacji podatkowej została już opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1649.

Zmieniona Ordynacja podatkowa ma przede wszystkim uprościć uproszczenie procedury podatkowe i umożliwić podatnikom łatwiejszy kontakt z organami podatkowymi

Trzy stawki odsetek za zwłokę

Stawka podstawowa (tak jak obecnie), czyli suma podwójnej stopy kredytu lombardowego i 2%. Dzisiaj wynosi  8%.

Obniżona stawka odsetek wyniesie 50% stawki podstawowej (obecnie 4%). Taka stawkę zastosują podatnicy, którzy sami ujawnią błędy i w ciągu 6 miesięcy złożą korektę, a następnie i uiszczą zaległe sumy w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.

Podwyższona stawka odsetek za zwłokę będzie dotyczyła zaległości podatkowych w zakresie VAT i podatku akcyzowego oraz cła. Stawka wyniesie  150% stawki podstawowej w skali roku.

Interpretacje podatkowe na nowych zasadach

Grupa podmiotów uczestniczących w tym samym zdarzeniu będzie mogła wystąpić ze wspólnym wnioskiem. Ochrona prawna z wydanej interpretacji będzie przysługiwać wszystkim zainteresowanym. Konieczne będzie przy tym wskazanie jednego podmiotu, który będzie stroną w interpretacji.

W sytuacji, gdy podatnik zwróci się we wniosku z problemem, który jest wyjaśniony w interpretacji ogólnej, to organ będzie wydawał postanowienie, żewniosek o wydanie interpretacji jest bezprzedmiotowy, bo pokrywa się z interpretacją ogólną.  Ochronę prawną daje mu bowiem wydana interpretacja ogólna.

Większość zmian wejdzie w życie wraz z początkiem 2016 roku. Z kolei przepisydotyczące Rejestru Zastawów Skarbowych wejdą w życie 1 stycznia 2017 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37997 )
Array ( [docId] => 37997 )