Najwięcej błędów podatnicy popełniają przy rozliczaniu VAT

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 29-12-2014 r.

Z informacji ministerstwa finansów wynika, że obszarem najbardziej narażonym na nieprawidłowości jest VAT. Najczęstsze błędy podatników to niewykazywanie do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur czy też ewidencjonowanie faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem.

Z raportu ministra finansów wynika, że od 1 stycznia 2013 do 31 lipca 2014 roku 83,7% uszczupleń ujawniono w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w zakresie VAT, 10,5% stanowiły straty dotyczące PIT, a  5,7% to uszczuplenia ujawnione w kontrolach podatkowych przeprowadzonych w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

W zakresie VAT najwięcej błędów dotyczyło:

 • odliczania podatku naliczonego z faktur dokumentujących zakup towarów i usług, z tytułu których podatnikowi nie przysługuje prawo do odliczenia
 • niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur
 • ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem
 • dokonywania czynności sprzedaży z pominięciem kasy rejestrującej
 • błędnego określenia momentu powstania obowiązku podatkowego.

Błędy w obszarze PIT dotyczyły głównie:

 • niewpłacania zaliczek na podatek dochodowy w ciągu roku,
 • niewywiązywania się z obowiązku płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • nieterminowego uiszczania należności podatkowych,
 • niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur,
 • ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.

Z kolei w zakresie CIT kontrole podatkowe najczęściej ujawniły błędy w zakresie:

 • ewidencjonowania w koszty uzyskania przychodów zdarzeń gospodarczych niestanowiących kosztów uzyskania przychodów,
 • niewykazywania w księgach podatkowych pozostałych przychodów, np. ze sprzedaży  środka trwałego, kapitalizacji odsetek od zgromadzonych na rachunku bankowym  środków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • ewidencjonowania faktur zakupu niemających związku z osiąganym przychodem,
 • nieprawidłowego ustalania odpisów amortyzacyjnych,
 • niewykazywania do opodatkowania przychodów wynikających z wystawionych faktur.

W 2015 r. branże najbardziej narażone na ryzyko kontroli skarbowych to: doradztwo i inne usługi niematerialne, produkcja materiałów budowlanych i usługi budowlane, działalność agentów sprzedaży towarów, nieruchomości, handel hurtowy pozostały, produkcja i obrót metalami i produktami metalowymi, paliwa, recykling, motoryzacja, transport i logistyka, e-handel i usługi informatyczne, produkcja i handel elektroniką.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36277 )
Array ( [docId] => 36277 )