Niepokojące zmiany dotyczące terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych

Data: 09-07-2013 r.

Jedną z planowanych zmian w Ordynacji podatkowej jest wydłużenie w niektórych przypadkach terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych z 3 do 5 lat. Uwagi w tym zakresie zgłosiło Rządowe Centrum Legislacji, żąda ono wyjaśnień, jakie konkretne przyczyny spowodują wydłużenie terminu przedawnienia.

Obecnie zobowiązanie podatkowe, nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca go została doręczona po upływie 3 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

5 letni termin przedawnia ma zastosowanie w sytuacji gdy podatnik nie złożył deklaracji w terminie przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, lub w złożonej deklaracji nie ujawnił wszystkich danych niezbędnych do ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego.

Planowane zmiany rozszerzają przesłanki do wydania decyzji ustalającej w terminie 5 lat w przypadku podatników którzy:

  • w złożonej deklaracji podali dane niezgodne ze stanem faktycznym,
  • którzy przekazali płatnikom niepełne lub nierzetelne dane w zakresie podatku od darowizny ( m.in. Zaniżenie wartości przedmiotu darowizny)
  • nie prowadzących ewidencji lub prowadzących ją w sposób nierzetelny.

Należy jednak zwrócić uwagę, że w odniesieniu do podatników podatku od darowizn, notariusze w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności uiszczają należny podatek, składając właściwą deklarację podatkową oraz przesyłają organowi podatkowemu odpis aktów notarialnych w związku z którymi dokonali wpłaty.

Tak więc niezwłocznie po dokonaniu czynności opodatkowanych fiskus ma informacje pozwalającą na ewentualne wszczęcie postępowania podatkowego w przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do prawidłowości ustalenia wysokości zobowiązania. W związku z tym szczegółowego wyjaśnienia zdaniem Rządowego Centrum Legislacji wymagają przyczyny dla których konieczne jest wydłużenie w tym przypadku okresu przedawnienia z 3 do 5 lat licząc od końca roku podatkowego w którym powstał obowiązek podatkowy.

W opinii Centrum uzasadnieniem dla wydłużenia terminu przedawnienia nie może być instrumentalna słabość organów podatkowych ani ich opieszałość. Takich wyjaśnień wymaga również wydłużenie okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych podatników nie prowadzących ewidencji lub prowadzących ją nierzetelnie.

Tekst na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r. oraz uwag Rządowego Centrum Legislacji

Katarzyna Brzozowska, ekspert podatkowy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31164 )
Array ( [docId] => 31164 )

Array ( [docId] => 31164 )