Kontrola podatkowa będzie możliwa także za granicą

Data: 24-06-2013 r.

Ściganie oszustów podatkowych będzie możliwe jednocześnie w kraju i za granicą, polscy urzędnicy łatwiej otrzymają informacje o podatnikach z innych państw, a w kontroli podatkowej i skarbowej wezmą udział zagraniczni urzędnicy – takie propozycje zawiera rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej, który trafił do Komisji Finansów Publicznych.

Celem przepisów unijnych jest stworzenie skutecznego systemu wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw Unii Europejskiej.

Projekt, którym 13 czerwca zajmował się Sejm zawiera zmiany w zakresie współpracy polskich urzędników z obcymi władzami, dzięki czemu wymiana informacji o podatnikach ma być sprawniejsza.

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz ustawy o kontroli skarbowej (dalej: projekt) implementuje on częściowo regulacje dotyczące udziału państw obcych w postępowaniach podatkowych, kontrolnych i doręczaniu pism, wynikające z przepisów dyrektywy Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania i uchylającej dyrektywę 77/799/EWG (Dz.Urz. UE L 64 z 11.03.2011 str. 1, zwanej dalej: dyrektywą 2011/16/UE).

Jak uzasadniał w Sejmie Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Maciej Grabowski - określenie w przepisach krajowych bardziej jasnych i precyzyjnych zasad współpracy administracyjnej między administracjami podatkowymi państw członkowskich poprawi skuteczność wymiany podatkowej. Dzięki czemu zwiększy się skuteczność poboru podatków, umożliwi to zapobieganie oszustwom podatkowym oraz uchylaniu się od opodatkowania – dodał.

Najważniejsze zmiany, które zawiera projekt to m.in.:

- Określenie warunków korzystania z pomocy państw członkowskich przy doręczaniu pism. Minister finansów wyznaczy właściwy w tym zakresie organ pośredniczący, jednostki samorządu terytorialnego o doręczenie pism będą dodatkowo występowały za pośrednictwem właściwego dyrektora izby skarbowej. Korespondencja w sprawie doręczania będzie prowadzona w formie elektronicznej.

- Przedstawiciele obcej władzy będą mogli przebywać w siedzibach organów podatkowych i w urzędach kontroli skarbowej, a ich obecność będzie możliwa w postępowaniach podatkowych i kontrolnych – w tym celu będą zawierane porozumienia. W praktyce zatem podatnicy podczas kontroli czy postępowań podatkowych będą mogli spotkać się z obecnością przedstawicieli obcej administracji podatkowej czy instytucji Unii Europejskiej. Zagraniczni urzędnicy będą mogli otrzymywać kopie dokumentów.

- Zasady wszczynania i prowadzenia kontroli podatkowych jednoczesnych będą uproszczone, a pracownicy UKS, US i IS będą zobowiązani do bezpośredniej wymiany informacji w związku z kontrolami jednoczesnymi. Zatem w przypadku kontroli transgranicznych (jednoczesnych), obejmujących ten sam przedmiot w różnych krajach, organy kontroli (skarbowej bądź podatkowej) będą mogły porozumiewać się bezpośrednio, bez zachowania sformalizowanych reguł.

Etap legislacyjny: 22 maja 2013 r. projekt wpłynął do Sejmu (druk 1405), 13 czerwca odbyło się I czytanie w Sejmie, projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31157 )
Array ( [docId] => 31157 )