Organy powiadomią o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia

Data: 27-05-2013 r.

Wszczęcie postępowania karnego przed postawieniem zarzutów danej osobie, będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego, pod warunkiem że dłużnik zostanie poinformowany o ich wszczęciu. Takie zmiany zakłada senacki projekt nowelizacji ustawy – Ordynacja podatkowa, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz ustawy – Prawo celne, którym Sejm zajmował się na 41 posiedzeniu.

Trybunał uznał za niezgodny z konstytucją przepis Ordynacji podatkowej zawieszający termin przedawnienia podatku w wyniku wszczęcia postępowania karnoskarbowego, o czym podatnik nie jest informowany do dnia upływu ustawowego terminu przedawnienia.

Dotyczy to sytuacji, w których dłużnik jest przekonany o tym, że w określonym terminie jego zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu. Tymczasem bieg przedawnienia został zawieszony np. przez urząd skarbowy w związku z tym, że w sprawie podejrzenia niezapłacenia podatku toczy się postępowanie karnoskarbowe, o którego wszczęciu podatnik nie został poinformowany.

Znowelizowane przepisy nakładają na organy podatkowe i celne obowiązek zawiadamiania podatnika (dłużnika) o zawieszeniu biegu terminu przedawnienia, przed upływem tego terminu. Projekt przewiduje, że wszczęcie postępowania karnego, karnoskarbowego, wykroczeniowoskarbowego przed postawieniem zarzutów, będzie powodowało zawieszenie terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego lub celnego, o ile dłużnik zostanie poinformowany o ich wszczęciu.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31145 )
Array ( [docId] => 31145 )