Planowane zmiany w Ordynacji podatkowej

Data: 21-05-2013 r.

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej, który wprowadza od 2014 r liczne zmiany. Jedną z nich będzie pozbawienie podatnika prawa wskazania zobowiązania na poczet którego została wniesiona wpłata, inna to brak uznania decyzji za nieważną w przypadku złej właściwości organu.

Obecnie podatnik dokonując wpłaty wskazuje zobowiązanie na poczet którego ją wniósł, a jego decyzja jest dla organu podatkowego wiążąca. Po wprowadzeniu zmian podatnik nie będzie miał już do tego prawa, a wpłata będzie zaliczana na poczet zobowiązania (podatku) o najwcześniejszym terminie płatności. Wyjątek stanowią wpłaty dokonywane tytułem rat, na jakie rozłożono podatek lub zaległość podatkową. Będą one tak jak obecnie zaliczane na poczet określonej przez podatnika raty lub w przypadku barku takiego sprecyzowania, tytułem raty o najwcześniejszym terminie płatności.

W przypadku naruszenia przepisów o właściwości miejscowej organu podatkowego, decyzja ostateczna na podstawie art. 247 Ordynacji podatkowej staje się nieważna. Zazwyczaj konsekwencją takiej nieważności jest konieczność ponownego przeprowadzenia postępowania podatkowego i wydania decyzji przez właściwy miejscowo organ podatkowy. Wiąże się to z dodatkowymi kosztami, a często również z niemożliwością prowadzenia postępowania z powodu upływu terminu przedawnienia.

Po zmianach przepisów błąd w ustaleniu właściwości miejscowej będzie kwalifikowany jako błąd mniejszej wagi, który nie jest przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej. Zmiana ta choć niekorzystna dla podatników, ma swoje racjonalne uzasadnienie, ponieważ obecny zakres konsekwencji naruszenia przepisów o właściwości organów podatkowych jest za duży.

Opisane zmiany mają obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. Jedynie dla nielicznych przepisów m.in. o Rejestrze Zastawów Skarbowych, termin wejścia w życie został wydłużony do 1 lipca 2015 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31143 )
Array ( [docId] => 31143 )

Array ( [docId] => 31143 )