Organy skarbowe przed ukaraniem muszą udowodnić winę podatnika 

Data: 18-02-2014 r.

Odpowiedzialność karna skarbowa i związana z nią określona sankcja stanowi zwieńczenie  działań organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej zmierzających do ustalenia zakresu i stopnia uchybień oraz naruszeń przedsiębiorcy na polu obowiązków podatkowych.  

W polskim systemie podatkowym istnieją dwie metody wymiaru zobowiązania podatkowego. Pierwsza to tzw. samowymiar - podatnik sam określa podstawę opodatkowania i podatek do zapłaty (powiązane najczęściej ze złożeniem deklaracji podatkowej). Druga to tzw. decyzja wymiarowa, w której organ podatkowy ustala, ile podatku podatnik powinien zapłacić . W przypadku uchybień stwierdzonych w postępowaniu podatkowym lub postępowaniu kontrolnym skutkującymi wykazaną niewłaściwą wysokością zobowiązania podatkowego albo niezapłaceniem w całości lub w części podatku organ podatkowy wydaje decyzję, w której określa wysokość zobowiązania podatkowego.

Nałożenie sankcji karnych skarbowych

Aby nałożyć sankcję karną skarbową, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki określone w prawie karnym skarbowym. Musi być wykazane, że czyn zabroniony został popełniony oraz musi być stwierdzona wina, odpowiedni stopień szkodliwości społecznej oraz brak przesłanek wyłączających.

Zgodnie z regulacją art. 54 kodeksu karnego skarbowego podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega wskazanym w nim karom. Kary za wskazane czyny ulegają modyfikacji w zależności od wysokości narażonej na uszczuplenie kwoty podatku. Popełnienie tak określonego czynu zabronionego może być ustalone jednoznacznie i zupełnie w zasadzie tylko w ramach procedury podatkowej – ustalenie w decyzji podatkowej właściwej podstawy opodatkowania oraz wysokości podatku.

Zgodnie z art. 181 Ordynacji podatkowej dowodami w postępowaniu podatkowym, obok ksiąg podatkowych, deklaracji złożonych przez stronę, zeznań świadków, opinii biegłych, materiałów i informacji zebranych w wyniku oględzin, informacji podatkowych oraz innych dokumentów zgromadzonych w toku czynności sprawdzających lub kontroli podatkowej są także materiały zgromadzone w toku postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe.

Dowody w postępowaniu podatkowym mają charakter prawnie równorzędny, tzn. nie ma dowodów o większej mocy dowodowej od innych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33881 )
Array ( [docId] => 33881 )