Księgę podatkową za 2013 rok należy przechowywać przez pięć lat

Data: 25-12-2013 r.

Podstawowy okres przechowywania księgi podatkowej oraz ewidencji, rejestrów i dokumentów związanych z jej prowadzeniem mija z upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku rozliczanego na podstawie tej księgi.

Podatnicy zobowiązani do prowadzenia ksiąg podatkowych przechowują je i związane z ich prowadzeniem dokumenty do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Nie zawsze jednak podatnicy właściwie interpretują przepisy Ordynacji podatkowej, w kwestii identyfikowania rodzajów dokumentów, które należy przechowywać przez zgodny z ustawą okres.

 

Przez księgi podatkowe należy rozumieć m.in. podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, zobowiązani są podatnicy.

Okres przedawnienia zobowiązania podatkowego następuje po 5 latach, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku na podstawie art. 70 § 1 Ordynacji podatkowej. Termin płatności podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 rok upłynie 30 kwietnia 2014 r., więc podstawowy (obowiązkowy) pięcioletni okres przechowywania księgi za 2013 rok biegnie od końca 2019 roku. Księgę podatkową za 2013 rok należy zatem przechowywać co najmniej do końca 2019 roku.

Jest to okres minimalny, który może ulec wydłużeniu w związku z przerwaniem lub zawieszeniem biegu przedawnienia.

Bieg terminu przedawnienia:

  • przerywa m.in. zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony – termin przedawnienia biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny,

  • zostaje zawieszony m.in. z dniem wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania – termin przedawnienia biegnie dalej od dnia następującego po dniu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33535 )
Array ( [docId] => 33535 )