Pamiętaj o zmianach w JPK od 1 lipca 2018 r.

Autor: Jakub Rychlik
Data: 04-06-2018 r.

Od 1 lipca br.  mikro-, małe i średni przedsiębiorcy będą mieć  obowiązek przekazywania danych księgowych w formie JPK  na żądanie organu podatkowego.

Od początku lipca br. wszyscy podatnicy, którzy prowadzą księgi podatkowe w formie elektronicznej  w razie żądania organów podatkowych, będą mieli obowiązek ich przekazania, będą też musieli przekazać dowody księgowe.

JPK na żądanie organów podatkowych

 

Żądanie do podatników będzie mogło zostać skierowane do podatnika w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, jak również czynności sprawdzających. Ponadto, podatnicy będą musieli przesyłać zarówno księgi podatkowe (księgi rachunkowe, ewidencję VAT, podatkową księgę przychodów i rozchodów), jak i dowody księgowe w ramach tzw. kontroli krzyżowych, tj. wtedy, gdy urząd skarbowy prowadzi postępowanie podatkowe bądź kontroluje ich kontrahentów.

JPK na żądanie urzędu skarbowego od 1 lipca 2018 r.:

• księgi rachunkowe – JPK_KR
• wyciąg bankowy – JPK_WB
• magazyn – JPK_MAG
• faktury VAT – JPK_FA
• podatkowa księga przychodów i rozchodów – JPK_PKPIR
• ewidencja przychodów – JPK_EWP.

Druga istotną kwestią w związku ze zmianą, jaka nastąpi z 1 lipca tego roku jest to za, jakie okresy rozliczeniowe organ podatkowy może żądać ksiąg podatkowych oraz dowodów związanych z ich prowadzeniem.

Niestety jest to kwestia nieuregulowana w przepisach przejściowych nowelizujących Ordynację podatkową przez co w praktyce mogą powstawać kontrowersje. Istotne jest zatem to, czy organ podatkowy będzie mógł żądać od mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców tylko tych dokumentów, które zostaną sporządzone po objęciu ich obowiązkiem przesyłania plików JPK na żądanie, czy też wystawionych przed 1 lipca 2018 r. W mojej ocenie, żądanie może dotyczyć tylko nowych dokumentów, gdyż żądanie wcześniej sporządzonych dokumentów byłoby naruszeniem zasady niedziałania prawa wstecz (lex retro non agit). Wyjątki od tej zasady są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy są wyraźnie określone w prawie, co oznacza, że nie można ich domniemywać w drodze wykładni przepisów prawa. Skoro w ustawie nowelizującej Ordynację podatkową brak jest przepisu, który mówi, że żądanie może dotyczyć również tych dokumentów, które zostały sporządzone przed 1 lipca 2018 r., to w praktyce takie żądanie organu podatkowego nie może być skuteczne.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło specjalnie dla naszej redakcji

Obowiązek przekazywania dokumentów w formacie JPK (na żądanie organu w trakcie kontroli) określony dla mikroprzedsiębiorstw od 1 lipca 2018r. dotyczy danych od lipca 2018 r. Wyjątkiem jest schemat JPK_VATprzekazywany bez wezwania miesięcznie od 1 stycznia 2018 r.

Kary za nieprzesłanie JPK

Odmowa przekazania ksiąg, a także dowodów księgowych, jak również niezastosowanie się do żądania organu podatkowego może skutkować nałożeniem kary porządkowej do wysokości 2.800 zł. Nieprzekazanie księgi podatkowej bądź dowodów księgowych jest również sankcjonowane przez przepisy Kodeksu karnego skarbowego jako czyn polegający na utrudnianiu lub utrudnianiu kontroli podatkowej, czynności sprawdzających, kontroli celno-skarbowej lub czynności audytowych. W zależności od stopnia naruszenia tego obowiązku czyn może zostać potraktowany jako przestępstwo skarbowego zagrożone karą do 720 stawek dziennych albo jako wykroczenie skarbowe. W sytuacji, gdy podatnikiem jest osoba fizyczna wydaje się, że nie będzie dopuszczalne jednoczesne nałożenie kary porządkowej na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej oraz kary grzywny w formie mandatu. Byłaby to bowiem podwójna odpowiedzialność za to samo zachowanie.

Polecamy też:

Jakub Rychlik doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40910 )
Array ( [docId] => 40910 )