Podatnicy częściej będą mogli korzystać z obniżonych odsetek za zwłokę

Data: 04-06-2013 r.

Od 9 maja br. odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 11% w skali roku. Jednak w przypadku złożenia prawnie skutecznej korekty deklaracji wraz z uzasadnieniem jej przyczyn i zapłaty zaległości podatkowej w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty, stosuje się obniżoną stawkę odsetek za zwłokę w wysokości 8,25%. Od 1 stycznia 2014 r. więcej podatników będzie miało możliwość zastosowania preferencyjnej stawki.

Pozostaną wprawdzie wyłączone z tego przywileju zobowiązania wynikające z korekty deklaracji złożonej po doręczeniu zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej, a w przypadkach, gdy nie stosuje się zawiadomienia - po zakończeniu kontroli podatkowej oraz dokonanej w wyniku czynności sprawdzających, ale zostanie rozszerzona przesłanka stosowania obniżonej stawki w przypadku zaliczenia nadpłaty i wygaśnięcia zobowiązania w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej.

Obecnie z literalnego brzmienia przepisu dotyczącego zastosowania obniżonych odsetek od zaległości podatkowej wynika, że jednym z warunków skorzystania z ulgi jest zapłata zaległości. Taki zapis powoduje wyłączenie zastosowania preferencyjnych stawek w przypadku wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w inny sposób niż jego zapłata tj. poprzez zaliczenie nadpłaty lub zwrotu podatku, w skutek potrącenia albo przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych w trybie art. 66 Ordynacji podatkowej.

 

Nowelizacja będzie dawała możliwość zastosowania obniżonych odsetek za zwłokę również przy takim sposobie wygaśnięcia zobowiązania podatkowego. Warunkiem będzie jedynie złożenie odpowiedniego wniosku w terminie 7 dni od dnia złożenia korekty deklaracji.

Tekst przygotowany na podstawie założeń projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw z 29 kwietnia 2013 r.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31149 )
Array ( [docId] => 31149 )

Array ( [docId] => 31149 )