Urząd skarbowy może samodzielnie poprawić zeznanie podatkowe

Data: 25-04-2013 r.

Przedsiębiorca ma prawo do korekty deklaracji tak długo, jak długo istnieje zobowiązanie podatkowe, czyli 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Może jednak zdarzyć się też tak ze samo organ podatkowy dokona korekty za podatnika.

Gdy w trakcie czynności sprawdzających zostanie stwierdzone, że podatnik złożył deklaracja zawierającą błędy rachunkowe i inne oczywiste omyłki, bądź, że wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymaganiami, sam organ podatkowy powinien ją skorygować, dokonując stosownych poprawek lub uzupełnień. Chodzi, tu o korekty uchybień formalnych.

 

. W ten sposób poprawiane są takie nieprawidłowości jak:

  • Wypełnienie nieodpowiednich rubryk,
  • Nieprawidłowe zaokrąglenie podstawy opodatkowania lub podatku,
  • Niewłaściwe wyliczenie podatku z danej podstawy itp.

Korekta taka może być dokonywana przez organ podatkowy wyłącznie w przypadku, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekracza 1.000 zł.

Jeśli w takcie czynności sprawdzających pracownik urzędu skarbowego stwierdzi błędy merytoryczne (np. zawyżenie nadpłaty, nieodliczenie wydatków w ramach ulg podatkowych, niewykazanie wszystkich dochodów) to może wezwać do skorygowania zeznania i złożenia niezbędnych wyjaśnień.

Takie nieprawidłowości jednak trzeba poprawić samodzielnie składając korektę zeznania wraz z pismem uzasadniającym przyczyny dokonania korekty.

Uprawnienie do skorygowania zeznania jest jednak zawieszone w czasie kontroli podatkowej, postępowania podatkowego, postępowania kontrolnego prowadzonego przez urząd kontroli skarbowej - w zakresie nim objętym. W takiej sytuacji, jeżeli podatnik złoży korektę, nie wywoła ona skutków prawnych( art. 81b Op).

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31135 )
Array ( [docId] => 31135 )