Czynny żal uchroni przed karą za złożenie PIT-28 po terminie

Data: 25-03-2013 r.

Podatnicy ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mieli czas do 31 stycznia na złożenie zeznania rocznego. Przed karnoskarbowymi skutkami nieterminowego złożenia PIT-28 można się uchronić składając tzw. czynny żal.

Nawet za jednodniowe spóźnienie ze złożeniem PIT-28 grozi odpowiedzialność karna. Niezłożenie w terminie zeznania podatkowego, pomimo ujawnienia przedmiotu lub podstawy opodatkowania, jest wykroczeniem skarbowym zagrożonym karą grzywny, którą wymierza się w granicach od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ w 2013 r. wynosi ono 1.600 zł, oznacza to że kara grzywny może być w takich przypadkach wymierzona w wysokości od 160 zł do 32.000 zł. Najczęściej jednak tego rodzaju sprawy kończą się wystawieniem mandatu karnego, którego wysokość w 2013 r. nie może przekroczyć 3.200 zł.

Jednak gdy niezłożeniu zeznania towarzyszy jednocześnie niewpłacenie podatku albo gdy nieskładanie deklaracji jest związane z uchylaniem się od opodatkowania, podatnik może odpowiadać nawet za przestępstwo skarbowe, z karą pozbawienia wolności włącznie.

Czynny żal a odpowiedzialność karnoskarbowa

Dzięki instytucji czynnego żalu można uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej z tytułu wspomnianych uchybień, pod warunkiem złożenia zaległego zeznania podatkowego oraz pisma, z którego będzie wynikać przyznanie się do popełnienia czynu zabronionego. Trzeba zapłacić należny podatek, jeśli wynikał z zeznania, wraz z odsetkami za zwłokę. Powinno to być dokonane w terminie wyznaczonym przez urząd skarbowy.

 

Jeśli sprawca nie skorzysta z czynnego żalu w związku ze złożeniem zeznania po terminie, przez odpowiednią argumentację może próbować zmniejszyć jej dolegliwość, a nawet wskazywać na okoliczności przemawiające za odstąpieniem od ukarania. Na korzyść podatnika mogą przemawiać m.in. przyczyny losowe, które uniemożliwiły mu bądź utrudniły terminowe złożenie zeznania (np. choroba). Przy wymiarze kary organ powinien wziąć pod uwagę stosunki majątkowe i rodzinne, a także dochody oraz możliwości zarobkowe sprawcy.

Błędne zeznanie PIT- 28 należy skorygować

Może się też zdarzyć, że podatnik terminowo złożył PIT-28, lecz zorientował się, że popełnił w nim błąd. Powinien go naprawić poprzez korektę zeznania. Aby była ona skuteczna, należy wraz z poprawionym zeznaniem złożyć pisemne uzasadnienie jej przyczyn. W piśmie tym podatnik powinien poinformować urzędników, dlaczego po raz kolejny składa to samo zeznanie podatkowe. Prawidłowo i w odpowiednim czasie złożona korekta skutecznie chroni przed karnoskarbowymi skutkami błędów popełnionych w zeznaniu. Zasadą jest bowiem, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe ten, kto złożył prawnie skuteczną korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił (niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ) należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Mariusz Olech, prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31130 )
Array ( [docId] => 31130 )

Array ( [docId] => 31130 )