Wkrótce podatników czeka kolejna nowelizacja Ordynacji podatkowej

Autor: Jakub Rychlik
Data: 27-07-2018 r.

Nowe przepisy zakładają, że w przypadku blokady rachunku na 72 godzin, podatnik nie będzie mógł tego zaskarżyć. Czytaj więcej o zmianach w Ordynacji podatkowej.

Zmiany przewidziane w ustawie (która czeka na podpis prezydenta) dotyczą blokowania rachunków bankowych podmiotów kwalifikowanych i podyktowane zostały niedawnym wejście przepisów dotyczących podzielonej płatności (split payment) oraz rachunku VAT. W związku z tym w Ordynacji podatkowej rozszerzono pojęcie rachunku podmiotu kwalifikowanego, który może zostać zablokowany o rachunki VAT.

 

Przepisy przejściowe ustawy przewidują, że banki będą zobowiązane przekazywać pierwsze informacje o otwieranych rachunkach VAT do izby rozliczeniowej najpóźniej do końca sierpnia br. Również w tym terminie powinny zostać przesłane pierwsze zestawienia dzienne do izby rozliczeniowej na rachunku VAT. Natomiast banki spółdzielcze oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-rozliczeniowe (SKOK-i) pierwsze zestawienia dziennie zobowiązane będą przekazać do końca września tego roku.

Dane trafią do szefa KAS

Rozszerzeniu uległ zakres danych przekazywanych przez banki oraz SKOK-i do izby rozliczeniowej, jeśli chodzi o informację o otwieranych rachunkach przez podmioty kwalifikowane.

Banki będą musiały również podawać informacje o:

  • blokadach tych rachunków dokonywanych na podstawie innych przepisów niż Ordynacja podatkowa,
  • zajęciach wierzytelności z rachunku dokonywane w postępowaniach egzekucyjnych bądź zabezpieczających,
  • numerach rachunku VAT prowadzonego dla rachunku rozliczeniowego.

Z kolei izba rozliczeniowa będzie musiała te dane przekazać dalej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Rozszerzeniu ulegnie również informacja o dziennych zestawieniach transakcji na rachunku podmiotu kwalifikowanego. Banki w przesłanej informacji do izby rozliczeniowej będą musiały uwzględniać informacje o wpłatach, wypłatach oraz przelewach z rachunku dokonywanego przez pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego, reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego. Ponadto trzeba będzie wskazywać wysokość środków zajętych przez organ egzekucyjny lub zablokowanych w oparciu o inne przepisy. Izba rozliczeniowa będzie te informacje przekazywała dalej do szefa KAS.

 W zmienionej Ordynacji podatkowej Szef KAS uzyska uprawnienie do uzyskania od banku adresów IP, z których:

  • następowały logowania do usług bankowości elektronicznej umożliwiających dostęp do rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz ze wskazaniem identyfikatora, z którego użyciem dokonano logowania, oraz daty i godziny tych logowań,
  • zostały złożone dyspozycje przeprowadzenia transakcji dotyczących rachunku podmiotu kwalifikowanego wraz ze wskazaniem identyfikatora, z którego użyciem złożono dyspozycję, oraz daty i godziny złożenia tych dyspozycji – w przypadku gdy dyspozycje nie zostały złożone z wykorzystaniem usług bankowości elektronicznej.

Kiedy blokada rachunku

Kolejną zmianą, jaka ma wejść w życie będzie brak wymogu wydania postanowienia przez Szefa KAS w celu zablokowania rachunku podmiotu kwalifikowanego. Blokada następować będzie po przesłaniu takiego żądania do właściwego banku. Również ograniczenie i uchylenie blokady dokonywane przez Szefa KAS nie będzie wymagało wydania postanowienia.

Jeśli chodzi o informację o blokadzie rachunku, to podmiot kwalifikowany będzie mógł się o tym dowiedzieć jedynie po złożeniu wniosku w tym zakresie w banku. Jedynie, gdy blokada zostanie przedłużona przez Szefa KAS, to będzie miał on obowiązek poinformować o tym fakcie podmiot kwalifikowany.

Będą też zmiany w VAT

Jeśli chodzi o zmiany w ustawie o VAT, to zwiększony zostanie zakres danych wykazu podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona. Dodatkowo zawierać on będzie daty wykreślenia podatnika z rejestru jako podatnika VAT.

Zmiany, które zostaną wprowadzone nie będą miały praktycznych skutków dla podatników. Będą się musiały dostosować do nich banki oraz SKOK-i odpowiednio modyfikując swoje oprogramowanie za pomocą, którego przekazują dane do izby rozliczeniowej. Tego samego zabiegu będą musiały dokonać izby rozliczeniowe. Jedyną niedogodnością, jaka może zaskoczyć podatników, to fakt, że nie będą przez nikogo informowani o nagłym zablokowaniu rachunku bankowego, który może być najdłużej zablokowany przez 3 doby. Jeśli zatem zostaniemy zaskoczeni zablokowaniem rachunku, to mając na uwadze przepisy Ordynacji podatkowej, trzeba będzie wystąpić do banku z wnioskiem o podanie przyczyny. Inaczej bank nam tego nie powie, a tym bardziej fiskus.


Większość przepisów wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Polecamy w Portalu FK:

Jakub Rychlik doradca podatkowy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Najważniejsze zmiany w podatkach 2016 roku

pobierz

Imprezy integracyjne

pobierz

Zmiany w podatkach 2016

pobierz

Sprawdź, jak rozliczać VAT przy okresowym braku sprzedaży

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40935 )
Array ( [docId] => 40935 )