E-administracja - elektroniczne możliwości administracji

Data: 21-04-2022 r.

Przepisy, które mają wprowadzić administrację w świat usług elektronicznych pojawiły się w projekcie z 21 kwietnia 2022 r. Niektóre, zdawałoby się oczywiste kwestie - zostały w końcu przeniesione na grunt administracji. 

Ustawa ma być podstawą prawną dla funkcjonowania e-administracji. W związku z tym, wprowadza ona rozwiązania "elektroniczne" aż do 13 ustaw, takich jak m.in.:
1) Kodeks postępowania administracyjnego
2) Kodeks rodzinny i opiekuńczy
3) ustawa o księgach wieczystych i hipotece
4) ustawa o obywatelstwie polskim
5) ustawa o doręczeniach elektronicznych.

Zachowanie terminów

Projekt zapowiada wprowadzenie zasady, zgodnie z którą także przesłanie pisma na adres do doręczeń elektronicznych organu administracji publicznej będzie oznaczało zachowanie terminu. Warunkiem jest jednak otrzymanie dowodu wysłania zgodnie z nowym art. 41a ustawy o doręczeniach elektronicznych. 

Doręczenia elektroniczne

Wspomniany przepis także dodaje omawiany projekt. Zmieniają się zasady otrzymywania dowodu doręczenia. Zgodnie z aktualnymi przepisami, jest on generowany już w chwili wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń, jeszcze zanim zostanie ona przekazana na właściwą skrzynkę doręczeń. Może się zdarzyć, że przekazanie to okaże się niemożliwe, lub będzie opóźnione, a zatem organ administracji faktycznie nie miał możliwości zapoznać się z korespondencją. Stąd zmiana wprowadzona w ustawie o doręczeniach elektronicznych. 

Zgodnie z projektem, dowód otrzymania będzie wystawiany po odebraniu korespondencji przekazanej na adres do doręczeń, albo po upływie 14 dni od dnia wpłynięcia korespondencji przesłanej przez podmiot publiczny na adres podmiotu niepublicznego, jeśli adresat go nie odebrał. Pojawia nam się tutaj domniemanie doręczenia.

Z kolei dowód wysłania jest jedynie posiedzeniem nadania korespondencji. 

Nowe przepisy określają także chwilę doręczenia elektronicznego dla korespondencji przesyłanej z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowej. Moment doręczenia ustalono na wskazaną w dowodzie otrzymania chwilę wpłynięcia korespondencji na adres do doręczeń albo odebrania jej - jeśli jest to podmiot niepubliczny. 

Kilka "elektronicznych zmian" w ustawie o rozwoju e-administracji

1) terminy w kpa będą zachowane w przypadku przesłania przed ich upływem korespondencji na adres do doręczeń elektronicznych,

2) oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed małżeństwem, może być złożone przy pomocy usługi elektronicznej,

3) w ustawie o księgach wieczystych - złożony za pomocą systemu teleinformatycznego wniosek o wydanie odpisów i wyciągów z ksiąg wieczystych oraz zaświadczenia o ich zamknięciu, umożliwi już nie tylko samodzielne wydrukowanie dokumentu, lecz także pobranie go w formie elektronicznej

4) w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne pojawia się definicja formularza elektronicznego. Zgodnie z nią, formularzem elektronicznym jest oprogramowanie służące do przygotowania i wygenerowania dokumentu elektronicznego.
W tym samym akcie prawnym, podmiot publiczny jest zobowiązany do "równego traktowania" systemów informatycznych z tradycyjnymi.

5) w formie elektronicznej, na adres do doręczeń elektronicznych urzędu wojewódzkiego będzie można złożyć wniosek o nadanie obywatelstwa polskiego. Analogicznie można złożyć wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa. W obu przypadek zastrzeżony został wymóg opatrzenia wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym. 

Źródło:

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (projekt z 21 kwietnia 2022 r. ) wraz z uzasadnieniem - legislacja.rcl.gov.pl

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Monitoring w organizacji a ochrona wizerunku – 20 praktycznych rozwiązaniach

pobierz

Poznaj 14 podstaw przetwarzania danych osobowych zwykłych i szczególnej kategorii

pobierz

Kontrola RODO krok po kroku – sprawdź, czego się spodziewać, jakie działania podjąć i z jakich uprawnień korzystać

pobierz

Powierzenie przetwarzania danych czy ich udostępnienie? Poznaj rozwiązania w 15 różnych sytuacjach

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41677 )
Array ( [docId] => 41677 )