Kiedy można upublicznić korespondencję

Kategoria: Dobra osobiste
Autor: Szczurek Piotr
Data: 08-06-2012 r.

Wokół tego zagadnienia narosło wiele mitów, a ogrom sprzecznych informacji, od takich, zgodnie z którymi korespondencji upubliczniać nie wolno wcale, poprzez te dopuszczające taką możliwość, ale po uzyskaniu zgody nadawcy, po takie, które wprowadzają zupełną uznaniowość, może wprawić w konsternację. I oczywiście każda z nich zawiera część prawdy.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej zapewnia w art. 49 wolność i ochronę tajemnicy komunikowania się, wskazując jednak, iż ich ograniczenie może nastąpić jedynie w przypadkach określonych w ustawie i w sposób w niej określony. Tajemnica korespondencji jest też dobrem osobistym w rozumieniu art. 23 Kodeksu cywilnego. Pamiętać trzeba jednak, iż przepisu tego nie można interpretować oddzielnie, z pominięciem zapisów art. 24 k.c., zgodnie z którym dobro osobiste nie jest naruszone, jeśli działanie w nie godzące nie jest bezprawne.

Należy więc rozpatrywać zagadnienie upublicznienia treści korespondencji z uwzględnieniem różnych zapisów ustawowych i indywidualnie w każdym przypadku.

Co do zasady, odbiorca korespondencji staje się jej właścicielem i do niego należy decyzja dotycząca ewentualnego rozpowszechnienia jej treści. Przeciwnicy takiej interpretacji podnoszą, iż informacje zawarte w treści korespondencji niejednokrotnie mają charakter osobisty, pozostający w związku z relacjami łączącymi nadawcę i odbiorcę korespondencji i ich upublicznienie może godzić w dobra osobiste nadawcy. Wątpliwości tych nie podzielił jednak Sąd Najwyższy, który stwierdził, iż nadawca podejmuje świadomą decyzję o zamieszczeniu w treści korespondencji wstydliwych dla niego informacji, a ich upublicznienie w zgodzie z literą prawa może podlegać ewentualnej ocenie moralnej, a nie prawnej.

 

Może się jednak zdarzyć, iż adresat korespondencji nie będzie mógł jej upublicznić. Sytuacja taka ma miejsce na przykład wtedy, gdy w treści korespondencji zawarta jest tajemnica przedsiębiorstwa, czyli nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, lub też inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Upublicznienie takich treści podlega karze na podstawie odrębnych przepisów i nie nosi znamion zgodności z prawem.

Szczurek Piotr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29364 )
Array ( [docId] => 29364 )