Skuteczne dochodzenie naprawienia szkody

Autor: Matys Łukasz
Data: 18-05-2012 r.

W polskim prawie rozróżniamy szkodę wynikającą z czynu niedozwolonego oraz szkodę wynikającą z niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy. W dalszej części będzie mowa o odszkodowaniu za czyny niedozwolone, w języku prawniczym nazywane deliktami.

 

Różne reżimy

Kodeks cywilny przewiduje różne reżimy odpowiedzialności deliktowej. Podstawowym z nich jest odpowiedzialność na zasadzie winy. W tym reżimie musimy wykazać winę sprawcy, a więc psychiczny stosunek sprawcy do czynu. Innymi słowy czy sprawca działał umyślnie (chciał dokonać czynu) czy nieumyślnie (naruszył pewne reguły ostrożności). Jeżeli natomiast nie wykażemy winy sprawcy, to nie odpowiada on za szkodę.

Drugim reżimem odpowiedzialności jest ryzyko. Na tej zasadzie odpowiadają przede wszystkim prowadzący pojazdy mechaniczne poruszane za pomocą sił przyrody, czyli samochody. W takim wypadku nie trzeba udowadniać winy posiadacza samoistnego pojazdu. Na analogicznych zasadach odpowiada osoba prowadząca przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody. Zarówno posiadacz pojazdu jak i przedsiębiorca mogą uwolnić się od odpowiedzialności, jednak to na nich ciąży obowiązek wykazania przesłanek zwalniających od odpowiedzialności.

Zgodnie z polskim prawem można odpowiadać również na zasadzie słuszności, są to jednak wypadki dosyć rzadko występujące w praktyce. Na jeszcze innych zasadach odpowiada Skarb Państwa za niezgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej jak również za szkodę wyrządzoną wydaniem aktu normatywnego.

Inne okoliczności

Pokrzywdzony dochodząc odszkodowania musi wykazać wysokość szkody. To znaczy musi wykazać i udokumentować uszczerbek jaki poniósł. Jak wiemy, na szkodę składa się rzeczywiście poniesiony uszczerbek (np. wartość zniszczonej rzeczy, koszty leczenia), a także utracone korzyści (np. pożytki , których się nie otrzymało, wynagrodzenie jakiego się nie zarobiło).


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

 

Pokrzywdzony musi także wykazać bezprawność działania sprawcy szkody. To znaczy, że działanie sprawcy było sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Jest zobowiązany również wykazać związek między działaniem sprawcy a szkodą. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, musi być to adekwatny (odpowiedni) związek przyczynowy.

Oczywiście musi też prawidłowo określić sprawcę czynu niedozwolonego.

 

Matys Łukasz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29455 )
Array ( [docId] => 29455 )