Wszystkie artykuły

    Prawo procesowe 20.04.2017
    Uchwała SN wpłynie na możliwość dochodzenia wierzytelności z majątku wspólników
    Wygaśnięcie zobowiązania spółki powoduje wygaśnięcie odpowiedzialności zarówno spółki, jak i wspólnika. Tak wynika z uchwały Sądu Najwyższego z 16 lutego 2017 r., sygn. akt III CZP 99/16.Regułą wynikającą z przepisów Kodeksu spółek handlowych jest osobista, nieograniczona i subsydiarna odpowiedzialność wspólników spółek osobowych za zobowiązania swojej spółki. Oznacza ...