Wszystkie artykuły

    Związki nieformalne 29.08.2012
    Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie
    Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz inne ustawy przewidują ochronę małżeństwa, czyli związków sformalizowanych. Coraz więcej osób żyje jednak w konkubinacie. Jakie prawa mają osoby żyjące w takich związkach? Konkubenci nie mają wielu praw, które przysługują małżonkom. Konkubenci: nie mogą nosić tego samego nazwiska, nie mogą domagać się dostarczenia środków ...