Jakie prawa mają osoby żyjące w konkubinacie

Data: 29-08-2012 r.

Przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz inne ustawy przewidują ochronę małżeństwa, czyli związków sformalizowanych. Coraz więcej osób żyje jednak w konkubinacie. Jakie prawa mają osoby żyjące w takich związkach?

 

Konkubenci nie mają wielu praw, które przysługują małżonkom. Konkubenci:

  • nie mogą nosić tego samego nazwiska,
  • nie mogą domagać się dostarczenia środków utrzymania, czyli obowiązku alimentacji w razie niedostatku po ustaniu konkubinatu,
  • nie dziedziczą po sobie z ustawy,
  • nie mogą rozliczać wspólnie swoich dochodów jak małżonkowie.

Jeżeli konkubenci mają dziecko, nie działa w takim przypadku domniemanie pochodzenia tego dziecka od męża matki jak w przypadku małżeństwa. Dlatego też pochodzenie dziecka od ojca, który jest konkubentem może się odbyć albo wtedy gdy uzna on dziecka, albo ustali to sąd.

Jeśli konkubenci mają dziecko, przysługuje im władza rodzicielska nad nim, jeżeli nie została ona ograniczona przez sąd. Mają tu zastosowanie ogólne przepisy dotyczące rodzicielstwa, zawarte w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. W takim przypadku obowiązek alimentacyjny ciąży na rodzicach dziecka, co oznacza, że gdy jedno z konkubentów nie jest rodzicem dziecka drugi z konkubentów nie może domagać się od niego uiszczania alimentów na rzecz dziecka.


Porady prawne adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych - on line lub telefonicznie

 

 

W przypadku konkubentów nie mają zastosowania przepisy o wspólności ustawowej małżeńskiej, bo dotyczą one tylko małżonków. Oznacza to w praktyce, że każdy z konkubentów ma na swój własny, odrębny majątek. Często się jednak zdarza, że konkubenci nabędą wspólnie rzecz na własność – w taki wypadku mają tu zastosowanie przepisy dotyczące współwłasności w częściach ułamkowych, czyli każdy z konkubentów ma prawo do określonej ułamkiem części rzeczy wspólnej.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Mądra pochwała, twórcza krytyka

pobierz

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Ziołowa apteczka

pobierz

Zdrowy kręgosłup i stawy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 29532 )
Array ( [docId] => 29532 )