Amortyzacja ulepszonych środków trwałych

Kategoria: Amortyzacja
Data: 05-08-2013 r.

Odmienne podejście na gruncie prawa bilansowego oraz podatkowego spotykamy w zakresie amortyzowania używanych lub ulepszonych środków trwałych. Zgodnie z prawem podatkowym sposób ustalania indywidualnych stawek amortyzacyjnych dla używanych lub ulepszonych środków trwałych jest przedmiotem szczególnej regulacji prawa podatkowego.

W przypadku ulepszenia środka trwałego zmianie nie ulega zazwyczaj wysokość odpisu miesięcznego tego środka, a jedynie okres jego użyteczności.

Natomiast według ustawy o rachunkowości (uor) przy ustalaniu rocznej stawki amortyzacyjnej dla ulepszonego środka trwałego uwzględnia się przede wszystkim okres ekonomicznej użyteczności środka trwałego, nie jest ważne natomiast, czy środek jest nowy, ulepszony czy używany. W przypadku ulepszenia środka trwałego uor daje możliwość bądź wydłużenia okresu ekonomicznej użyteczności przy zachowaniu dotychczasowej stawki amortyzacyjnej, bądź jej zmianie bez zmian okresu użyteczności ekonomicznej środka trwałego.

Przykład:

Amortyzacja ulepszonego środka trwałego

Spółka dokonała ulepszenia środka trwałego.

Wartość początkowa środka trwałego 60.000 zł

Dotychczasowe umorzenie 24.000 zł

Kwota nakładów na ulepszenie 12.000 zł

Roczna stopa amortyzacji 10%

Środek trwały był dotychczas użytkowany przez 4 lata, przewidywany dalszy okres używania 6 lat.

Wariant I:

Zgodnie z możliwością uor ulepszenie nie wpłynęło na przedłużenie okresu użyteczności. W tym przypadku musi ustalić nowa stopę amortyzacji na kolejne 6 lat:

- cześć niezamortyzowana po 4 latach 48.000 zł

- pozostały okres amortyzacji 6 lat

Nowa stawka am. = (48.000 zł × 100+ / (72.000 × 6) = 11,11%.

72.000 zł × 11,11% = 8.000 zł /rok

Zatem w kolejnych 6 latach odpis amortyzacyjny w skali roku wyniesie 8.000.

Wariant II

Jeżeli ulepszenie nie zmieniłoby stopy amortyzacji (a takie rozwiązanie najczęściej przewidują przepisy podatkowe), to wówczas wydłuży się okres odpisów amortyzacyjnych.

72.000 × 10% = 7.200 rocznie. Pozostały okres amortyzacji 48.00/7.200 = 6,67 lat.

Oznacza to, iż okres amortyzacji wydłużył się z 6 lat do 6 lat i 8 miesięcy.


Grzegorz Magdziarz
, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31586 )
Array ( [docId] => 31586 )