Koszty klimatyzatorów mogą obniżyć przychód przedsiębiorcy

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Iwona Czauderna
Data: 27-07-2015 r.

Rozliczenie zakupu i montażu klimatyzacji będzie zależał od rodzaju zamontowanych urządzeń klimatyzacyjnych. Poniżej omawiamy sposoby amortyzacji klimatyzatorów, które stanowią odrębny środek trwały.

Jeśli zakupiony klimatyzator można potraktować jako odrębny środek trwały, to w zależności od jego wartości może być on albo jednorazowo zaliczony do kosztów podatkowych, albo rozliczany w kosztach poprzez dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Klimatyzator może stanowić odrębne urządzenie, jeżeli nie jest przyłączony do instalacji klimatyzacyjnej w budynku w sposób trwały. A zatem jeśli urządzenie klimatyzacyjne nabyte przez spółkę nie jest stałym elementem wyposażenia budynku, to wówczas można je traktować jako odrębny środek trwały. Można je uznać za odrębny środek trwały z powodu jego kompleksowości i wyodrębnienia, a także możliwości eksploatacji takiego urządzenia po jego ewentualnym demontażu. Podobne stanowisko w tej kwestii zajmują organy podatkowe.

Jeśli klimatyzator stanowi odrębny środek trwały, powinien być zamontowany w sposób umożliwiający jego zdemontowanie i odłączenie od budynku bez uszczerbku zarówno dla budynku, jak i urządzenia.

Klimatyzator do wartości 3.500 zł można zaliczyć bezpośrednio w koszty

 

W przypadku gdy wartość początkowa zakupionego klimatyzatora nie przekracza 3.500 zł, to wydatki poniesione na jego nabycie mogą być zaliczone do kosztów jednorazowo w miesiącu oddania go do używania.

Natomiast jeśli wartość początkowa klimatyzatora będzie wyższa niż 3.500 zł, to wydatki poniesione na jego zakup można zaliczyć do kosztów w sposób pośredni, tylko w formie odpisów amortyzacyjnych dokonywanych w czasie. Urządzenia klimatyzacyjne w KŚT zostały wyszczególnione jako oddzielne urządzenia (rodzaj 653 KŚT „Urządzenia klimatyzacyjne”). Rodzaj ten nie obejmuje:

  • samodzielnych wentylatorów, sklasyfikowanych w rodzaju 446,

  • urządzeń wentylacji naturalnej,

  • przewodów powietrznych wbudowanych w konstrukcję budynków, które stanowią element ich wyposażenia, i łącznie z nim sklasyfikowanych.

Dla urządzeń klimatyzacyjnych stawka amortyzacyjna przy zastosowaniu metody liniowej amortyzacji wynosi 10%.

Przykład:

AMORTYZACJA ZA POMOCĄ METODY LINIOWEJ
Spółka zakupiła 5 klimatyzatorów o wartości 4.500 zł każdy. Przyjęła je do używania z dniem 1 maja 2015 r. Wybrała liniową metodę amortyzacji, która dla urządzeń klimatyzacyjnych wynosi 10%. Spółka może rozpocząć amortyzację od czerwca 2015 roku. A zatem miesięczna rata przez cały okres amortyzacji każdego urządzenia wyniesie 37,50 zł = = (4.500 zł wartość środka trwałego × 10% stawka) : 12 miesięcy. Amortyzacja będzie dokonywana przez 10 lat (4.500 zł wartość środka trwałego : 37,50 miesięczny odpis) = 120 miesięcy.

Spółka może także dokonywać amortyzacji urządzeń klimatyzacyjnych metodą degresywną amortyzacji. Tę metodę amortyzacji można stosować tylko do niektórych środków trwałych, tzn. do maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 3–6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. A zatem skoro urządzenia klimatyzacyjne zaliczane są do grupy 6 KŚT, można do nich stosować degresywną metodę amortyzacji.

Metoda degresywna polega na sukcesywnym zmniejszaniu wartości początkowej środka trwałego o dokonane dotychczas odpisy amortyzacyjne. Stawki amortyzacyjne są inne w każdym roku podatkowym. W pierwszym roku podatkowym używania środka trwałego nie stosuje się wprost stawek z Wykazu rocznych stawek, lecz podwyższa je o współczynnik nie wyższy niż 2,0. Następnie począwszy od roku podatkowego, w którym w ten sposób określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty obliczanej przy zastosowaniu metody liniowej i stawek z Wykazu, stosuje się odpisy już według metody liniowej i stawek z Wykazu, aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego. Metoda degresywna pozwala na wysokie odpisy amortyzacyjne w pierwszych latach użytkowania środka trwałego.

Przykład:

AMORTYZACJA ZA POMOCĄ METODY DEGRESYWNEJ
Spółka zakupiła 5 klimatyzatorów o wartości 4.500 zł każdy. Przyjęła je do używania z 1 maja 2015 r. Wybrała degresywną metodę amortyzacji. Spółka może rozpocząć amortyzację od czerwca 2015 roku. W tym przypadku amortyzacja urządzenia o wartości 4.500 zł metodą degresywną będzie przebiegać następująco:

1) w 2015 roku odpis wyniesie 525 zł [4.500 zł × (2 × 10% stawka) = 900 zł : 12 miesięcy = 75 zł; 75 zł × 7 miesięcy = 525 zł];

2) w 2016 roku odpis wyniesie 4.500 zł – 525 zł = 3.975 zł x (2 × 10% stawka) = 795 zł;

3) w 2017 roku odpis wyniesie 4.500 zł – 525 zł – 795 zł = 3.180 zł × (2 × 10% stawka) = 636 zł;

4) w 2018 roku odpis wniesie 4.500 zł – 525 zł – 795 zł – 636 zł = 2.544 × (2 × 10% stawka) = 508,80 zł;

5) w 2019 roku odpis wyniesie 4.500 zł – 525 zł – 795 zł – 636 zł – 508,80 zł = 2.035,20 × (2 × 10% stawka) = 407,04; a zatem odpis byłby niższy niż roczny odpis dokonywany metodą liniową (4.500 zł × 10% = 450 zł).

W 2019 roku spółka powinna rozpocząć odpis amortyzacyjny metodą liniową, który rocznie wyniesie 450 zł. Do zamortyzowania metodą liniową pozostanie 2.035,20 zł. Przy odpisach miesięcznych 37,50 zł spółka będzie jeszcze amortyzowała urządzenie przez 55 miesięcy (2.035, 20 zł : 37,50 = 54,30 miesiąca), czyli przez 4 lata i 5 miesięcy. A zatem amortyzacja metodą degresywną urządzenia o wartości 4.500 zł będzie trwać łącznie 8 lat i 2 miesiące, czyli krócej niż metodą liniową.

Wybraną metodę amortyzacyjną, tzn. liniową bądź degresywną, należy stosować przez cały okres amortyzacji.

Iwona Czauderna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37620 )
Array ( [docId] => 37620 )