Co podlega ekspresowej amortyzacji

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Styczyński Rafał
Data: 11-04-2012 r.

Amortyzacja środków trwałych w niektórych przypadkach trwa niezwykle długo. Wyjściem jest zastosowanie tzw. ekspresowej amortyzacji w ramach pomocy de minimis. Jednak nie każdy środek trwały może z niej skorzystać.

Z tzw. ekspresowej amortyzacji mogą korzystać osoby rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej oraz mali podatnicy.

Amortyzacji jednorazowej mogą podlegać tylko środki trwałe zaliczane do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Amortyzacja jednorazowa jest więc możliwa do zastosowania wobec następujących grup środków trwałych (z wyłączeniem samochodów osobowych):

Grupa 3 - Kotły i maszyny energetyczne

Grupa 4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

Grupa 5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Grupa 6 - Urządzenia techniczne

Grupa 7 - Środki transportu (z wyłączeniem samochodów osobowych)

Grupa 8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych można dokonywać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych. Jak wiadomo, odpisów amortyzacyjnych przy amortyzacji „zwykłej” dokonujemy zasadniczo od miesiąca następującego po miesiącu przekazani ich do używania. Natomiast jednorazowego odpisu można dokonać w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych.

Takie „przyspieszenie” wynika z brzmienia z art. 16k ust 8 ustawy o CIT oraz art. 22k ust. 8 ustawy o PIT, zgodnie z którym odpisów tych można dokonywać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Warto zauważyć, iż nie ma obowiązku dokonania odpisu jednorazowego w maksymalnej możliwej wysokości. Wysokość tego odpisu zależy od decyzji podatnika (oczywiście w ramach przysługującego rocznego limitu). Co ważne jednorazowego odpisu możesz dokonać tylko i wyłącznie w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Oznacza to, że nie ma możliwości, aby dokonywać jednorazowej amortyzacji w latach następujących po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31564 )
Array ( [docId] => 31564 )