Co to jest amortyzacja

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Styczyński Rafał
Data: 13-06-2012 r.

Możliwość kształtowania wysokości odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu w danym roku podatkowym może stanowić element optymalizacji podatkowej. Funkcją amortyzacji jest rozłożenie w czasie kosztu poniesionego przez podatnika przez okres dłuższy niż rok podatkowy.

Amortyzacja to prawny wyraz zużycia obiektów majątkowych, których wartość nabycia nie zostaje zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Zgodnie z obowiązującym prawem wybraną metodę powinno się stosować aż do pełnego zamortyzowania danego środka trwałego. Możliwe jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo co kwartał, albo jednorazowo na koniec roku podatkowego.

Ważne jest jednak, aby suma odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonanych w pierwszym roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji, nie przekroczyła wartości tych odpisów przypadających za okres od wprowadzenia ich do ewidencji wykazu do końca tego roku podatkowego.

 

Metod amortyzacji jest kilka: metoda liniowa, degresywna, amortyzacja przyspieszona oraz metoda indywidualnych stawek amortyzacyjnych. Warunkiem dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest prowadzenie ewidencji środków trwałych. Podatnicy mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych w równych ratach co miesiąc albo w równych ratach co kwartał albo jednorazowo na koniec roku podatkowego. W zależności od przyjętej metody amortyzacji podatnik może wpływać na kształtowanie wysokości kosztów w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31568 )
Array ( [docId] => 31568 )