Istnieje kilka metod amortyzacji

Kategoria: Amortyzacja
Data: 30-07-2013 r.

Jeżeli spółka uzna, że metoda liniowa nie odzwierciedla prawidłowego zużycia środków trwałych ze względu np. na specyfikę swojej działalności, wówczas może zastosować do celów rachunkowych jedną z kilku innych metod amortyzacji.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o rachunkowości stosowanie okresów i stawek amortyzacji środków trwałych powinno być przez jednostkę okresowo weryfikowane, powodując odpowiednią korektę dokonywanych w następnych latach obrotowych odpisów amortyzacyjnych.

Istnieje kilka podstawowych metod amortyzacji środków trwałych:
  • metoda progresywna – zakładająca, że starzenie się obiektu powoduje wzrost kosztów jego eksploatacji spowodowany chociażby koniecznością częstych napraw i remontów. Przy tej metodzie amortyzacji stawki odpisów są rosnące;
  • metoda malejącego salda (degresywna) – zakładająca, że wydajność pracy danego środka trwałego maleje w miarę jego starzenia się, a więc w celu jednakowego obciążenia kosztu jednostkowego produkowanych wyrobów kosztami z tytułu środków trwałych przyjmuje się stawki malejące w czasie;
  • metoda naturalna (zakładająca, że zużycie środka trwałego jest jednakowe na każdą jednostkę jego pracy, np. sztukę, tonę, godzinę, kilometr). Przy tej metodzie amortyzacji zużycie jest proporcjonalne nie do czasu używania obiektu, lecz do ilości wykonanej pracy;

Stosowaną metodę amortyzacji należy wybrać w chwili przyjęcia składnika majątku do używania. Stosować ją należy do momentu zrównania kwoty odpisów amortyzacyjnych z wartością początkową. Nie można zatem dokonywać zmian metody amortyzacji, niemniej można w ramach jednej z wybranych metod podwyższać lub obniżać. Często spółki dokonują w trakcie działalności zmian metody amortyzacji, zapominając że na gruncie polskiego prawa jest to zabronione.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31583 )
Array ( [docId] => 31583 )