Podwyższenie odpisów amortyzacyjnych

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Styczyński Rafał
Data: 15-06-2012 r.

Istotnym elementem składającym się na ogólną kwotę kosztów uzyskania przychodu u danego podatnika są odpisy amortyzacyjne. W pewnych sytuacjach mogą one podlegać podwyższeniu. Jednak aby dokonać podwyższenia odpisów amortyzacyjnych należy spełnić określone warunki.

Podwyższenie stawki następuje przy zastosowaniu jednego wybranego współczynnika dla danego środka (np. 1,2 lub 1,4 lub 2,0), w ramach określonego górnego limitu podwyższającego stawkę podatkową. Mając na uwadze rodzaj środka trwałego, maksymalny współczynnik podwyższania podstawowej stawki amortyzacyjnej wynosi:

  • budynki i budowle używane w warunkach pogorszonych, tzn. w warunkach ciągłego działania wody, par wodnych, znacznych drgań, nagłych zmian temperatury oraz innych czynników powodujących przyspieszenie zużycia obiektu - współczynnik 1,2.
  • budynki i budowle używane w warunkach złych, tzn. używane pod wpływem niszczących środków chemicznych, a zwłaszcza gdy służą one produkcji, wytwarzaniu lub przechowywaniu żrących środków chemicznych. Dotyczy to również przypadków silnego działania na budynek lub budowlę niszczących środków chemicznych rozproszonych w atmosferze, wodzie lub wydzielających się w postaci oparów, których źródłem są inne obiekty znajdujące się w pobliżu - współczynnik 1,4.
  • maszyny, urządzenia i środki transportu, z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używane bardziej intensywnie w stosunku do warunków przyjętych albo wymagające szczególnej sprawności technicznej, tzn. używane w pracy na trzy zmiany, mimo że nie działają ze swej istoty w ruchu ciągłym, używane w warunkach terenowych, leśnych, pod ziemią lub innych wskazujących na bardziej intensywne zużycie - współczynnik 1,4.

  • maszyny i urządzenia zaliczone do grupy 4-6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych poddane szybkiemu postępowi technicznemu, tzn. maszyny, urządzenia i aparatura, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe lub systemy komputerowe, spełniające założone funkcje dzięki wykorzystaniu w nich najnowszych zdobyczy techniki, a także pozostała aparatura naukowo-badawcza i doświadczalno-produkcyjna - współczynnik 2,0.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31569 )
Array ( [docId] => 31569 )

Array ( [docId] => 31569 )