Rozliczenie wydatków poniesionych na stronę internetową

Kategoria: Amortyzacja
Autor: Styczyński Rafał
Data: 12-04-2012 r.

Praktycznie każda firma od małej po dużą posiada stronę internetową. Koszt wytworzenia strony może być znaczny. Powstaje wówczas problem jak rozliczyć wydatki poniesione na nią.

Amortyzacji podatkowej podlegają nabyte nadające się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania:

  • spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
  • spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • autorskie lub pokrewne prawa majątkowe,
  • licencje,
  • prawa do wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych,
  • wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how)

- o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddane przez niego do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, zwane wartościami niematerialnymi i prawnymi.

Jak widać wśród wymienionych tam aktywów nie wskazano strony internetowej, co oznacza, iż nie można zakwalifikować kosztów poniesionych na utworzenie takiej strony jako wartości niematerialnej i prawnej.

W konsekwencji niezależnie od tego, czy przedsiębiorca stworzy witrynę internetową we własnym zakresie, czy też zleci jej przygotowanie i utrzymywanie podmiotowi zewnętrznemu, koszty z tym związane będzie mógł zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. W przypadku korzystania z usług firmy zewnętrznej na koszty uzyskania przychodów złożą się wszelkie koszty związane z powstaniem strony internetowej, opłat za umieszczenie na serwerze i utrzymanie strony. Takie stanowisko potwierdzają również organy podatkowe, m.in. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chodzieży w piśmie z 19 grudnia 2005 r., nr PB415-17/05, w piśmie tym możemy przeczytać:

„(…) Amortyzacji podlegają także wartości niematerialne i prawne wymienione w art. 22b ust. 2.

Powyższe przepisy zawierają zamknięty katalog wartości niematerialnych i prawnych i nie wymienia się w nim strony internetowej. Oznacza to, że amortyzacji podatkowej podlegają tylko te składniki majątku, które zostały wymienione w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych w art. 22 b ust. 1 i ust. 2. Prawo do strony internetowej nie jest wartością niematerialną i prawną w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym, a zatem nie podlega amortyzacji.

W świetle powyższego, wydatki na opracowanie strony internetowej podatnik powinien zaliczyć w ciężar kosztów uzyskania przychodów w dacie ich poniesienia.(…)”.

Styczyński Rafał

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31567 )
Array ( [docId] => 31567 )

Array ( [docId] => 31567 )