Wartość rezydualna środka trwałego

Kategoria: Amortyzacja
Data: 05-08-2013 r.

Nie wszystkie środki trwałe po okresie eksploatacji mają wartość zerową. Niektóre z nich mogą posiadać tak zwaną wartość rezydualną, czyli wartość pozostającą po całkowitym zużyciu, którą przedsiębiorstwo może odzyskać poprzez np. sprzedaż lub przetworzenie środka na materiał do produkcji.

Wartość rezydualna nie podlega umorzeniu. Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki należy uwzględnić między innymi przewidywaną przy likwidacji cenę sprzedaży netto środka (art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy o rachunkowości). Powołana cena sprzedaży netto to właśnie wartość rezydualna (residual value), czyli przewidywana wartość, którą będzie miał środek trwały po zakończeniu używania. Chodzi o to, że środek trwały (w momencie wycofania z używania po zakończeniu eksploatacji) może reprezentować jakąś wartość i nadawać się do sprzedaży, a cena sprzedaży netto jest najlepszym miernikiem tej wartości.

 

W sytuacji gdy przewiduje się, że środek trwały będzie posiadał określoną wartość w momencie wycofania z eksploatacji, wartość tę należy uwzględnić podczas ustalania podstawy amortyzacji środka trwałego. Natomiast przepisy podatkowe nie przewidują wartości rezydualnej – jedynie wartość końcową dla potrzeb leasingu.

Przy ustalaniu zasad amortyzacji warto tez pamiętać, że pewne aktywa nie podlegają zużyciu. Należą do nich np. grunty (pod warunkiem że nie służą wydobyciu kopalin metodą odkrywkowa – zasoby złóż ) Aktywa takie nie powinny być amortyzowane. To samo dotyczy aktywów, które nie są jeszcze oddane do użytkowania lub zostały z niego wycofane.


Grzegorz Magdziarz
, biegły rewident

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31587 )
Array ( [docId] => 31587 )