Aktywa i zobowiązania ZFŚS w sprawozdaniu finansowym

Data: 22-12-2012 r.

Aktywa funduszu socjalnego nie spełniają definicji aktywów zawartej w Założeniach koncepcyjnych MSSF, ponieważ nie są kontrolowane, a jedynie administrowane przez jednostkę, natomiast decyzje w sprawie sposobu ich wykorzystywania podejmuje zakładowa komisja socjalna. Czy zatem w sprawozdaniu finansowym ujmiemy aktywa i zobowiązania ZFŚS?

W sprawozdaniu finansowym powinny być aktywa i zobowiązania ZFŚS

Choć dominuje podejście, zgodnie z którym aktywa i zobowiązania ZFŚS należy wyłączyć ze sprawozdania finansowego. To pamiętajmy, że twierdzenie, że ZFŚS powinien być całkowicie wyłączony ze sprawozdania finansowego sporządzanego według MSSF, nie jest prawdziwe. Kwoty aktywów i zobowiązań, a także wartość kosztów i dokonywanych odpisów są niekiedy bardzo znaczące, dlatego należy je ujawnić w sprawozdaniu finansowym, mimo że taki nakaz nie wynika wprost z MSSF.

Kiedy możliwe wyłączenie funduszu

Pełne wyłączenie funduszu jest jednak właściwe tylko wtedy, gdy wartość jego aktywów jest identyczna jak wartość odpisów i zwiększeń, co w praktyce zdarza się raczej rzadko.

Z punktu widzenia rzetelności sprawozdania finansowego bardziej stosowne jest skompensowanie aktywów i zobowiązań funduszu oraz pokazanie w sprawozdaniu z sytuacji finansowej nadwyżki - najczęściej jako elementu zobowiązań pracowniczych. Warto jednak zadbać o to, aby w informacji dodatkowej zawrzeć szerszą informację na temat ZFŚS, zwłaszcza że jego kwoty często są znaczące.

 

W dodatkowych notach i objaśnieniach trzeba uwzględnić istotne zmiany w regulaminie ZFŚS

W dodatkowych notach i objaśnieniach warto też ujawnić inne okoliczności, np.: dodatkowe odpisy na podstawie porozumień ze związkami zawodowymi, bardzo istotne zmiany w regulaminie ZFŚS, przeznaczenie zysku na ZFŚS czy przekazanie części środków funduszu do innego podmiotu, jeśli następuje przejęcie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Autor: dr Katarzyna Trzpioła, wykładowca w Katedrze Finansów i Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31838 )
Array ( [docId] => 31838 )