Błąd ujawniony po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego

Data: 09-11-2012 r.

Często zdarza się ujawnienie błędu już po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego spółki. Błąd może spowodować zaniżenie podstawy opodatkowania i wymiar zobowiązania podatkowego. Czy wówczas złożone uprzednio zeznanie podatkowe CIT-8 za 2011 r. należy skorygować? Jeżeli tak, to jak zaksięgować skutki tej korekty?

Jeżeli błąd spowodował zaniżenie podstawy opodatkowania i wymiar zobowiązania podatkowego, to złożone uprzednio zeznanie podatkowe CIT-8 za 2011 r. należy skorygować.

Błąd nieistotny – skutki poprawy wpływają na wynik roku bieżącego

W sytuacji gdy sprawozdanie finansowe jest zatwierdzone, a ujawniony błąd nie jest istotny z punktu widzenia jednostki, skutki korekt takiego błędu wpływają na koszty i przychody roku obrotowego, w którym wykryto błąd.

Jak księgować skutki korekty

Skutki tej korekty również można zaksięgować w 2012 r. na koncie 870 „Podatek dochodowy” oraz 221 „Rozrachunki z urzędem skarbowym”. Pamiętajmy, że zgodnie z zasadą zawartą w art. 54 ust. 2 uor, zatwierdzonych sprawozdań finansowych nie wolno zmieniać. Jeśli na skutek korekty powstaną niewielkie kwoty z punktu widzenia jednostki, należy ująć to jako bieżące księgowanie w 2012 r.

Saldo konta 870 na koniec roku będzie się różniło od kwoty podatku dochodowego wynikającego z deklaracji CIT-8 za 2012 r. Różnica powinna wówczas zostać wyjaśniona w informacji dodatkowej. Całość salda 870 „Podatek dochodowy” ujmuje się w tym przypadku w rachunku zysków i strat i wpływa na ostateczny wynik netto jednostki.

Podstawa prawna:

art. 54 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.) - uor.

Autor: Joanna Szyszkowska

Opracowanie redakcyjne:Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31821 )
Array ( [docId] => 31821 )

Array ( [docId] => 31821 )