Błąd w sprawozdaniu finansowym należy ująć w księgach bieżącego roku

Data: 02-12-2012 r.

Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone, odpowiednie zapisy dotyczące błędu podstawowego należy ująć w księgach bieżącego roku. Na co wpływają skutki korekty błędu w sprawozdaniach finansowych?

Wyobraźmy sobie taką sytuację, gdy spółka zatwierdziła sprawozdanie finansowe za 2012 r. rok, złożone ono zostało w KRS i CIT w obowiązujących terminach. Spółka rozlicza rachunek zysków i strat w wersji porównawczej na "4" i "5". Okazało się, że błędnie została wyliczona zmiana stanu produktów z rozliczeniami międzyokresowymi czynnymi, co spowodowało zaniżenie przychodów o 6% wartości sumy bilansowej. Co w takiej sytuacji spółka powinna teraz zrobić? Czy może to skorygować przez błąd podstawowy w sprawozdaniu finansowym spółki za następny okres? Upewnijmy się.

Jeżeli sprawozdanie finansowe zostało już zatwierdzone, odpowiednie zapisy dotyczące błędu podstawowego należy ująć w księgach bieżącego roku – zatem w 2013 r.

Korekta sprawozdania finansowego jest możliwa do czasu jego zatwierdzenia. Każdy błąd odkryty po zatwierdzeniu sprawozdania należy rozpatrywać pod względem jego istotności i wpływu na wynik finansowy.

Jeśli w efekcie błędu nie można uznać sprawozdania finansowego za rok lub lata poprzednie za rzetelnie i jasno przedstawiające sytuację majątkową i finansową - mówimy o błędzie podstawowym.

Skutki korekty błędu podstawowego stwierdzone w roku obrotowym, a popełnione w poprzednich latach obrotowych, ujmuje się na koncie zespołu 8 "Rozliczenie wyniku finansowego", w analityce "Skutki błędów podstawowych lat ubiegłych". Dzięki temu nie zostaje zniekształcony wynik finansowy roku bieżącego.

Jeśli w wyniku ujawnienia błędu dotyczącego lat ubiegłych nastąpiło zaniżenie przychodów, to powinna być dokonana korekta rozliczenia podatku dochodowego za lata ubiegłe, w których powstał błąd. Różnica podatku dochodowego powstała z korekty zeznania rocznego powinna być odniesiona również na konto "Rozliczenie wyniku finansowego".

Podstawa prawna:

  • art. 4, art. 54 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

Joanna Szyszkowska

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31832 )
Array ( [docId] => 31832 )