Kiedy można skorzystać z uproszczeń w sprawozdaniu finansowym

Data: 27-12-2012 r.

Prawo bilansowe daje możliwość ograniczenia zakresu danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym. Dotyczy to w szczególności przedstawiania mniej szczegółowych informacji mniejszych jednostek.

Zasady i ograniczenia prezentowanych danych wskazane są w art. 50 ust. 2 uor. Jednostka może skorzystać z uproszczeń przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, jeśli w bieżącym i poprzednim roku obrotowym najważniejsze jej charakterystyki nie przekroczyły dwóch z trzech wymienionych w tabeli.

Wartości z 2011 r. i 2012 r.

Limit

2011 r.

2012 r.

średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło nie więcej niż

50 osób

50 osób

suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego w walucie polskiej nie przekroczyła równowartości 2.000.000 euro

8.833.600 zł

2.000.000 euro x kurs z dnia 31 grudnia 2012

przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów oraz operacji finansowych w walucie polskiej nie przekroczyły równowartości 4.000.000 euro

17.667.200 zł

4.000.000 euro x kurs z dnia 31 grudnia 2012

 

Roczne sprawozdanie finansowe powinno być sporządzone w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Zapewnienie tego jest obowiązkiem kierownika jednostki wynikającym z art. 52 ust. 1 uor. Kierownik przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Tymi organami są:

  • rada nadzorcza lub komisja rewizyjna, jeśli zostały powołane w celu zaopiniowania,
  • organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe - w zależności od formy organizacyjno prawnej jednostki - np. walne zgromadzenie, zgromadzenie udziałowców, wspólnicy w celu zatwierdzenia.

Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za terminowe sporządzenie sprawozdania finansowego. Jeśli np. biuro rachunkowe nie otrzymało terminowo wszystkich dokumentów i innych danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania, nie ponosi w tym zakresie odpowiedzialności.

Podstawa prawna:

  • art. 50 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm., dalej: uor).

Autor: Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31846 )
Array ( [docId] => 31846 )