Kto przekazuje sprawozdanie finansowe do NBP

Data: 12-12-2012 r.

Załóżmy, że spółka posiada zobowiązanie długoterminowe w postaci pożyczki udzielonej przez Bank Ochrony Środowiska (pożyczka w euro). Pożyczka będzie przeznaczona została sfinansowanie wydatków, które ostatecznie zostaną pokryte z dotacji unijnej. Czy w takiej sytuacji przekazać sprawozdanie do NBP?

Obowiązani do sporządzenia i przekazania sprawozdań do NBP są rezydenci, czyli m.in. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na terytorium Polski, posiadający długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów, których łączna kwota na koniec danego kwartału przekracza 3 mln zł (§ 9 rozporządzenia w sprawie przekazywania danych do NBP).

Zauważmy, że obowiązek sprawozdawczy powstaje tylko wtedy, gdy kredyt został udzielony przez nierezydenta. W sytuacji, gdy spółka otrzyma kredyt od Banku Ochrony Środowiska, który nie jest nierezydentem w rozumieniu prawa dewizowego, to związku z zaciągniętym kredytem nie powstaje po stronie spółki obowiązek sporządzenia sprawozdania do NBP.

Obowiązek sprawozdawczy powstanie jednak, jeśli spółka będzie posiadać aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą, których łączna kwota na koniec roku wyniesie co najmniej 3 mln zł (§ 8 rozporządzenia w sprawie przekazywania danych do NBP).

Chodzi tutaj o należności handlowe od nierezydentów oraz zaliczki wypłacone nierezydentom oraz zobowiązania handlowe wobec nierezydentów oraz zaliczki otrzymane od nierezydentów. Jeżeli łączna kwota aktywów lub pasywów przekroczy w spółce równowartość 3 mln zł, to po jej stronie powstanie obowiązek sporządzenia sprawozdania do NBP.

Podstawa prawna:

 • § 8 i § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz.U. nr 184, poz. 1437) - rozporządzenie w sprawie przekazywania danych do NBP.

Autor: Magdalena Płachecka

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31836 )
Array ( [docId] => 31836 )

Array ( [docId] => 31836 )