Sprawozdanie finansowe za 2012 r.

Data: 26-12-2012 r.

Roczne sprawozdanie finansowe za 2012 r. powinno być sporządzone w terminie nie późniejszym niż 3 miesiące od dnia bilansowego. Co powinno zawierać sprawozdanie finansowe?

Elementy, które należy uwzględnić przygotowując sprawozdanie finansowe, zebraliśmy w poniższej tabeli.

Zakres rocznego sprawozdania finansowego

Jednostki niepoddające swego sprawozdania badaniu przez biegłego rewidenta

Jednostki poddające swe sprawozdanie badaniu przez biegłego rewidenta (na podstawie art. 64 ust. 1 uor)

1) bilans,
2) rachunek zysków i strat,
3) informacja dodatkowa, obejmująca:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
b) dodatkowe informacje i objaśnienia.

1) bilans,
2) rachunek zysków i strat,
3) informacja dodatkowa, obejmująca:
a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz
b) dodatkowe informacje i objaśnienia;
4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym oraz
5) rachunek przepływów pieniężnych.

Nie mają obowiązku sporządzania dwóch ostatnich części składowych sprawozdania finansowego (pkt 4 i 5) jednostki, które roczne sprawozdania dobrowolnie poddały badaniu przez biegłego rewidenta.

Zakres informacyjny sprawozdania określony został w:

  • art. 46 ust. 5 uor - dla bilansu,
  • art. 47 ust. 4 uor - dla rachunku zysków i strat,
  • art. 48 ust. 2 uor - dla informacji dodatkowej,
  • art. 48a ust. 1 uor - dla zestawienia zmian w kapitale własnym,
  • art. 48b ust. 1 uor - dla rachunku przepływów pieniężnych.

We wszystkich wymienionych przepisach znajduje się stwierdzenie, że wskazany element sprawozdania powinien zawierać informacje w zakresie ustalonym. Oznacza to, iż uor nie zawiera wzorów elementów sprawozdania finansowego, ale zakres informacji, które powinny być w nim zaprezentowane.

W praktyce jednak księgowi i biegli rewidenci zalecają korzystanie z propozycji zawartych w załącznikach do ustawy. Opracowanie, a potem konsekwentne stosowanie indywidualnych formularzy bilansowych, zdaniem wielu, mogłoby utrudnić analizę i porównywanie danych pochodzących od różnych podmiotów.

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31839 )
Array ( [docId] => 31839 )