Zbliża się termin zatwierdzania sprawozdań za 2011 r.

Autor: Dąbrowska Krystyna
Data: 27-06-2012 r.

Ostateczny termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. przypada na 30 czerwca 2012 r. Termin ten jest ostatecznym do złożenia tego sprawozdania finansowego w KRS, urzędzie skarbowym i do ogłoszenia.

Sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. należy zatwierdzić w ciągu 6 miesięcy od tej daty, tj. najpóźniej 30 czerwca 2012 r.

Następnie w ciągu 10 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych obowiązani są przekazać je do urzędu skarbowego.

Ponadto w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego kierownik jednostki składa je:

  • we właściwym rejestrze sądowym wraz z innymi dokumentami wymienionymi w art. 69 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
  • do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski B"- dotyczy to jednak tylko jednostek, których sprawozdanie finansowe podlega obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta i ogłaszaniu.

Zatwierdzenie sprawozdania powoduje, że jednostka w ciągu 15 dni ma ostatecznie zamknąć księgi rachunkowe. Oznacza, że nie można w nich już dokonywać żadnych zmian.

Jeśli roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. nie zostanie zatwierdzone do 30 czerwca 2012 r., należy je złożyć w rejestrze sądowym dwukrotnie: najpierw w terminie do 15 lipca 2012 r., a po raz drugi - w ciągu 15 dni po jego zatwierdzeniu, wraz z odpowiednimi dokumentami.

Dąbrowska Krystyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31819 )
Array ( [docId] => 31819 )

Array ( [docId] => 31819 )