Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie

Data: 02-12-2012 r.

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawdźmy, jak ująć w sprawozdaniu finansowym zaliczki, które będą rozliczone w 2014 r.

Załóżmy, że spółka otrzymała zaliczki, których wartość będzie rozliczania proporcjonalnie do wykonywanej sprzedaży w okresie do 2014 r. włącznie. Częściowa wpłata tych zaliczek, planowana jest do rozliczenia w 2014 r. Sprawdźmy, czy należy ująć je w zobowiązaniach długoterminowych? Jeśli tak, to w której dokładnie pozycji?

Zaliczki dotyczą działalności jednostki i wiążą się z dostawami towarów i usług. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 22, w nawiązaniu do art. 3 ust 1 pkt 18 lit c ustawy o rachunkowości zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

 

Zatem zaliczki wiążące się ze sprzedażą realizowaną zarówno w 2013, jak i w 2014 r. wykażemy w pozycji:

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe

e) zaliczki otrzymane na dostawy

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 pkt 22 i art. 3 ust. 1 pkt 18 lit c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

dr Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31831 )
Array ( [docId] => 31831 )