Zobowiązania krótkoterminowe w bilansie

Data: 02-12-2012 r.

Zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego. Sprawdźmy, jak ująć w sprawozdaniu finansowym zaliczki, które będą rozliczone w 2014 r.

Załóżmy, że spółka otrzymała zaliczki, których wartość będzie rozliczania proporcjonalnie do wykonywanej sprzedaży w okresie do 2014 r. włącznie. Częściowa wpłata tych zaliczek, planowana jest do rozliczenia w 2014 r. Sprawdźmy, czy należy ująć je w zobowiązaniach długoterminowych? Jeśli tak, to w której dokładnie pozycji?

Zaliczki dotyczą działalności jednostki i wiążą się z dostawami towarów i usług. Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 22, w nawiązaniu do art. 3 ust 1 pkt 18 lit c ustawy o rachunkowości zobowiązania krótkoterminowe to ogół zobowiązań z tytułu dostaw i usług, a także całość lub ta część pozostałych zobowiązań, które stają się wymagalne w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego.

Zatem zaliczki wiążące się ze sprzedażą realizowaną zarówno w 2013, jak i w 2014 r. wykażemy w pozycji:

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

III. Zobowiązania krótkoterminowe

e) zaliczki otrzymane na dostawy

Podstawa prawna:

art. 3 ust. 1 pkt 22 i art. 3 ust. 1 pkt 18 lit c ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości, (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.).

dr Katarzyna Trzpioła

Opracowanie redakcyjne: Sylwia Maliszewska

Opinie czytelników

Dodawanie komentarzy tylko dla zalogowanych użytkowników

Polecane artykuły

Zobacz także

Otwarcie ksiąg rachunkowych

pobierz

Dofinasowanie przyjazdu do pracy

pobierz

Klasyfikacja budżetowa

pobierz

Koszty podróży służbowej na przełomie roku

pobierz

Polecamy

1495