Wycofanie służbowego auta z firmy i darowizna na rzecz dziecka

Autor: Dąbrowska Krystyna
Data: 30-05-2012 r.

Czy wiesz, jakie skutki podatkowe wywoła wycofanie auta z Twojej firmy i późniejsza jego darowizna na rzecz dziecka? Sprawdź czy musisz mieć dowód darowizny.

Wycofanie auta i późniejsza jego darowizna po stronie przychodów u przedsiębiorcy nie wywoła żadnych skutków w podatku dochodowym od osób fizycznych. W kontekście przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych darowizna środka trwałego dziecku nie powoduje bowiem powstania przychodu z działalności gospodarczej.

A ponieważ od 1.1.2007 r., w myśl ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, darowizna dla najbliższych członków rodziny nie jest opodatkowana, transakcja ta pozostanie neutralna podatkowo zarówno dla ojca jak i dziecka. Otrzymanie darowizny od najbliższej rodziny jest zwolnione z podatku.

Wystarczy, że obdarowany w ciągu pół roku od otrzymania datku zgłosi ten fakt w urzędzie skarbowym na formularzu SD-Z2. Przy składaniu SD-Z2 podatnicy nie muszą dołączać ani dowodów przekazania darowizny, ani umów, ani kserokopii dowodów osobistych jednakże w celu potwierdzenia przysługującego zwolnienia od podatku od spadków i darowizn organ podatkowy może przeprowadzić czynności sprawdzające, żądając od podatnika niezbędnych dokumentów.

Dlatego też należy sporządzić dowód potwierdzający fakt przeprowadzenia darowizny, którym przykładowo może być oświadczenie obdarowanego o jej przyjęciu, z podaniem danych identyfikujących darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny.

Jeśli chodzi o podatek Vat, to wycofanie samochodu z działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika stanowi zarazem przekazanie ww. samochodu osobowego na jego cele osobiste. Czynność ta - w zależności od stanu faktycznego - może podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT, pozostawać zwolnioną od tego podatku, albo w ogóle nie podlegać jego zakresowi.

Dąbrowska Krystyna

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wykorzystanie firmowego auta do celów prywatnych

pobierz

Księgowanie zdarzeń gospodarczych w pytaniach i odpowiedziach

pobierz

5 błędów w księgowaniu środków trwałych

pobierz

Ewidencja różnic kursowych zgodnie z UoR i MSR

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31870 )
Array ( [docId] => 31870 )