Kontrola RIO - jak się do niej przygotować

Data: 28-05-2013 r.

Wcześniej czy później do każdej jednostki samorządowej zawita kontrola RIO. Zazwyczaj kontrolerzy badają zgodność gospodarowania środkami publicznymi z przepisami oraz poprawność ewidencji księgowej. Jeżeli nie jest znany dokładny zakres kontroli RIO nie trzeba przygotowywać wcześniej żadnych dokumentów. Można ewentualnie wydrukować potwierdzenia z rachunku bankowego w zakresie wydatków.

Ustawa o regionalnych izbach obrachunkowych stanowi, że izby kontrolują gospodarkę finansową, w tym realizację zobowiązań podatkowych oraz zamówienia publiczne na podstawie kryterium zgodności z prawem i zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

Różne rodzaje kontroli RIO

Regionalne Izby Obrachunkowe, sprawują nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych oraz dokonują kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego w trybie kontroli:

 • doraźnej,
 • problemowej,
 • kompleksowej,
 • sprawdzającej.
Poszczególne tryby kontroli RIO różnią się zakresem kontrolowanych działań jednostki, a ich celem jest ustalenie ewentualnych nieprawidłowości mogących występować w zakresie gospodarki finansowej w jednostce publicznej.
Kontrola doraźna i problemowa , przeważnie obejmuje badanie pojedynczych problemów prawno finansowych w jednostce sektora budżetowego.

Kontrolą kompleksową objęta jest m.in.:

 • ocena realizacji budżetu,
 • zgodność wewnętrznych regulacji prawnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • prawidłowość realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 • prawidłowość prowadzenia rachunkowości,
 • gospodarowanie mieniem gminnym oraz
 • rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi.

  Natomiast kontrola sprawdzająca polega przeważnie na weryfikacji wykonania zaleceń pokontrolnych.

Dokumentacja zależy od rodzaju kontroli

Wobec tego, jeżeli np. przedmiotem kontroli RIO miała by być gospodarka finansowa jednostki w zakresie zgodności zapisów księgowych ze złożonymi sprawozdaniami budżetowymi, to mogą zostać sprawdzone wydruki z konta rachunku bankowego w zakresie wydatków.

Jeżeli jednak jednostka nie zna zakresu kontroli RIO mającej się odbyć w jednostce, powinna wstrzymać się z przygotowywaniem jakichkolwiek wydruków do czasu zażądania ich przez kontrolujące RIO.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 31885 )
Array ( [docId] => 31885 )

Array ( [docId] => 31885 )