Zamówienie na roboty budowlane - czy doliczać wartość projektu

Data: 29-05-2013 r.

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia na roboty budowlane jest ich zaprojektowanie i wykonanie wartością zamówienia jest łączna wartość projektu i robót budowlanych. Przy zamówieniu na wykonanie wyłącznie robót budowlanych nie uwzględnia się natomiast wartości dokumentacji projektowej

Wartość zamówienia na roboty budowlane ustala się na podstawie:

  1. kosztorysu inwestorskiego sporządzanego na etapie opracowania dokumentacji projektowej albo na podstawie planowanych k osztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane;
  2. planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane (art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia na roboty budowlane jest ich łączne zaprojektowanie i wykonanie, szacując jego wartość należy uwzględnić koszty zarówno wykonania prac projektowych, jak i koszty wykonania robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

Jeśli jednak jednostka zamierza przeprowadzić postępowanie dotyczące tylko wykonania robót budowlanych, wartość zamówienia oblicza się na podstawie kosztorysu inwestorskiego albo na podstawie planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

W tym przypadku szacując wartość zamówienia nie należy uwzględniać wartości dokumentacji projektowej.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

Karol Jaworski, aplikant radcowski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 31887 )
Array ( [docId] => 31887 )

Array ( [docId] => 31887 )