Czy radny dzielnicy jest chroniony?

Autor: Katarzyna Wrońska-Zblewska
Data: 25-06-2020 r.

PYTANIE: Czy pracownik, który jest radnym dzielnicy podlega ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy na podobnych zasadach jak radny gminy, radny powiatu lub sejmiku województwa (art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, art. 22 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym i art. 27 ust. 2 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa).

ODPOWIEDŹ: Jedynie radny rady dzielnicy miasta stołecznego Warszawy podlega ochronie na tych samych zasadach, co radni gminy. W stosunku do radnych rady dzielnicy pozostałych gmin brak jest identycznego przepisu rozszerzającego ochronę stosunku pracy radnego gminy.

Ochrona radnych rady gminy

Pracownik, który jednocześnie pełni funkcję radnego w radzie gminy podlega ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga bowiem uprzedniej zgody rady gminy, której jest członkiem. Natomiast rada gminy odmawia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia związane z wykonywaniem przez radnego mandatu (art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1999r. o samorządzie gminnym). A więc w praktyce jeśli pracodawca wypowie lub rozwiąże bez wypowiedzenia umowę o pracę z radnym, lecz wcześniej nie zwróci się do rady o wyrażenie zgody na takie działanie lub wprawdzie zwróci się natomiast zgody nie otrzyma, to takie rozwiązanie nie będzie prawidłowe. Podobna ochrona jak w przypadku radnych rady gminy przysługuje także radnym rady powiatu oraz sejmiku województwa.

Ochrona radnych rady dzielnicy

Wspomniane przepisy ochronne nie dotyczą natomiast radnych rady dzielnicy. Jedynym wyjątkiem są radni rad dzielnicy miasta stołecznego Warszawy. Wobec tych radnych stosuje się bowiem odpowiednio przepisy dotyczące radnych gminy. Takie odesłanie przewiduje wyraźnie ustawa  z 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (a dokładniej art. 8 ust. 1 tej ustawy). W przypadku radnych rady dzielnicy pozostałych gmin brak jest analogicznego rozwiązania w ustawie z 8 marca 1999r. o samorządzie gminnym.

Podstawa prawna:

art. 8 ust. 1 ustawy  z 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 1817),

art. 25 ust. 2 ustawy z 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713).

Katarzyna Wrońska – Zblewska prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41177 )
Array ( [docId] => 41177 )