Wyższe diety za podróż służbową

Data: 12-05-2022 r.

Zapowiada się pierwsza od 9 lat podwyżka diet w podróżach służbowych. Pracownik otrzyma 38 zł za dobę. Projekt rozporządzenia wprowadzającego zmienioną stawkę diety za podróż służbową został zaprezentowany przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Obecnie obowiązująca przepisy przewidują diety w podróżach służbowych na poziomie 30 zł. Jednak stawka ta, bez zmian obowiązuje już od 2013 roku. A jak wiemy w tym czasie wiele się zmieniło. Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej przede wszystkim odnosi się właśnie do tych pracowników. Jest jednak często punktem wyjścia do ustalenia poziomu diety także u pracodawców spoza sfery budżetowej. Pracodawca prywatny może jednak zmienić wysokość w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania czy w samej umowie o pracę. Nie mogą jednak stosować w tych ustaleniach stawki niższej, niż przewidziana w rozporządzeniu. Dopiero w przypadku, gdy nie ma odpowiedniej regulacji wewnętrznej - ma zastosowanie rozporządzenie. 

Pracownicy budżetówki, a także żołnierze i funkcjonariusze, do których przepisy rozporządzenia także mają zastosowanie - musieli czekać na odpowiedni akt prawny. 

Podwyżka o 26,6%

Nowe przepisy przewidują zwiększenie wysokości diety o 26,6% - z 30 zł do 38 zł. W uzasadnieniu czytamy, że nowa stawka powstała w wyniku analizy sytuacji rynkowej, przewidywanej inflacji oraz wskaźników cen za towary i usługi na przestrzeni lat 2013-2022. Kwota uwzględnia także fakt, że wypłata kwoty z tytułu diety jest zwolniona z podatku dochodowego. 

Rozliczenie diet w podróży

Wysokość przysługującej diety zależy nie tylko od stawki podanej w rozporządzeniu, lecz także od czasu trwania tej podróży oraz zagwarantowanego wyżywienia. 

Ważne: Jeżeli pracownik ma zagwarantowane wyżywienie podczas podróży służbowej, to dieta mu nie przysługuje. 

Każdy zagwarantowany posiłek zmniejsza dietę o określony procent. Śniadanie i kolacja zmniejszają wypłatę o 25% każde z nich, a obiad o 50%. 

Pracownik otrzyma 38 zł za podróż trwającą ponad 12 godzin. Jeśli trwa między 8 a 12 godzin - 19 zł. Jeśli nie przekroczy 8 godzin - nie należy się wcale. W przypadku podróży, która przekracza dobę - każda rozpoczęta doba (do 8 godzin) będzie wiązała się z wypłatą 19 zł, a powyżej 8 godzin - pracownik otrzyma pełną kwotę. 

Na co wpływa wysokość diety?

Zmiana wysokości diety za podróż służbową przekłada się również na wzrost innych wypłat:
1) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej - jest to 20% diety, zatem wyniesie 7,60 zł.
2) ryczałt za nocleg - kwota do 150% diety, co daje 57 zł. Nie zmieniają się przepisy dotyczące zwrotu udokumentowanych kosztów noclegów, do limitu dwudziestokrotności stawki diety dobowej - czyli do kwoty 760 zł.  

Źródło:

Projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej wraz z uzasadnieniem opublikowany na portalu Rządowego Centrum Legislacji - legislacja.rcl.gov.pl

Oprac. red. 

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41792 )
Array ( [docId] => 41792 )