Zakup koparko-ładowarki, a odliczenie VATu w całości

Autor: Sylwia Maliszewska
Data: 24-11-2017 r.

Gminie potrzebna jest maszyna, którą będzie można wykorzystać do napraw i budowy sieci wodociągowych. Czy istnieje możliwość całkowitego odliczenia podatku od towarów i usług? Poznaj opinię dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej dotyczącą tej sprawy.

Okoliczności sprawy

Sprawa dotyczyła gminy, która czynnym podatnikiem VAT z tytułu dostawy wody, odprowadzania ścieków oraz wynajmu lokali. Wszystkie te zadania prowadzone są przez obsługujący gminę urząd gminy. Jednostka prowadzi też działalność mieszaną.

Gmina planowała zakup koparko-ładowarki, która będzie wykorzystywana m.in. do naprawy i budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, czy też renowacji  rowów ściekowych.

Wątpliwości dotyczyły tego, czy można odliczyć pełny VAT od zakupu oraz bieżącego utrzymania koparko-ładowarki.

Organ podatkowy przypomniał, że na podstawie art. 15 ust. 6 ustawy o VAT, nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.

Sytuacja gdy jednostka staje się podatnikiem VAT

Oznacza to, że organ będzie uznany za podatnika podatku od towarów i usług w dwóch przypadkach, tj. gdy wykonuje czynności inne niż te, które mieszczą się w ramach jego zadań oraz, gdy wykonuje czynności mieszczące się w ramach jego zadań, ale czyni to na podstawie umów cywilnoprawnych.

Możliwość odliczenia VAT

Prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje wówczas, gdy zostaną spełnione określone warunki, czyli:

  • odliczenia dokonuje podatnik VAT,
  • towary i usługi, przy nabyciu których podatek został naliczony, są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, tzn. takich, których następstwem jest określenie podatku należnego (powstanie zobowiązania podatkowego).

Brak możliwości odliczenia VAT

Nie odliczymy podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są w ogóle wykorzystywane do czynności opodatkowanych, czyli w przypadku ich wykorzystywania do czynności zwolnionych od podatku lub niepodlegających opodatkowaniu VAT.

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej uznał, że wydatki związane z zakupem koparko-ładowarki oraz wydatki związane z bieżącym utrzymaniem maszyny nie będą wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej.

Będą one też wykorzystywane do realizacji zadań publicznych niebędących działalnością gospodarczą i niepodlegających opodatkowaniu VAT.

To, że gmina i jej jednostki po centralizacji działają w ramach jednego podatnika, nie zmienia faktu, że działania w ramach reżimu publicznoprawnego (działania Gminy poprzez jednostki organizacyjne w ramach władztwa publicznego) nie stanowią działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o VAT. Kwalifikacja wydatków zależy bowiem od tego, jakiej działalności prowadzonej przez gminę służyć będzie koparko-ładowarka, a w omawianej sprawie – służyć będzie także działalności niepodlegającej opodatkowaniu VAT (działalności jednostek organizacyjnych).

Efekty wydanej interpretacji

W związku z wykorzystywaniem wydatków poniesionych na zakup koparko-ładowarki oraz wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem zarówno do działalności gospodarczej, jak i do celów innych niż działalność gospodarcza (zdarzenia pozostające poza zakresem VAT), gmina może odliczyć VAT od tych wydatków jedynie w zakresie, w jakim towary i usługi będą służyły do wykonywania czynności opodatkowanych.

Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0113-KDIPT1-2.4012.38.2017.1.MC

Czytaj także w PortaluFK:

Sylwia Maliszewska

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w 2016 r.

pobierz

Resort finansów wyjaśnia jak liczyć prewspółczynnik

pobierz

Przetwarzanie danych osobowych w urzędach

pobierz

Zasady udostępniania informacji publicznej. Obowiązki urzędów

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 40774 )
Array ( [docId] => 40774 )