AETR dostosowany do rozporządzenia nr 561/2006

Autor: Katarzyna Laskowska-Woś
Data: 06-04-2014 r.

Od 28 marca 2014 r. umowa AETR w naszym kraju uwzględnia już wszystkie zmiany i reguluje kwestie czasu jazdy, obowiązkowych przerw i odpoczynków, tak jak rozporządzenie nr 561/2006. Polska nie odstaje już od reszty Europy.

W Dzienniku Ustaw z 28 marca 2014 r. ukazało się ogłoszenie Prezydenta w sprawie zmian do Umowy europejskiej dotyczącej pracy załóg pojazdów wykonujących międzynarodowe przewozy drogowe (AETR). Od tego dnia umowa została zharmonizowana z rozporządzeniem nr 561/2006.

W całej Europie od dawna już obowiązywał ujednolicony i dostosowany do rozporządzenia tekst umowy AETR, a w Polsce stosowano jej starą i odbiegającą od powszechnie stosowanej wersję.

Zgodnie z najnowszym AETR:

  1. Dzienny czas prowadzenia pojazdu nie może przekroczyć 9 godzin. Czas ten może być przedłużony najwyżej dwukrotnie w każdym tygodniu do maksymalnie 10 godzin.

  2. Po 4,5-godzinnym okresie prowadzenia pojazdu kierowcy przysługuje co najmniej 45-minutowa przerwa, chyba że zaczyna odpoczynek. Przerwę tę może zastąpić przerwa długości co najmniej 15 minut, po której nastąpi przerwa wynosząca minimum 30 minut (przerwy muszą być rozłożone w czasie w taki sposób, aby zachować zgodność z postanowieniami ustępu).

  3. W każdym 24-godzinnym okresie po upływie poprzedniego dziennego lub tygodniowego okresu odpoczynku kierowca musi wykorzystać kolejny dzienny odpoczynek. Jeśli część dziennego odpoczynku zawarta w 24-godzinnym okresie wynosi co najmniej 9 godzin, ale mniej niż 11 godzin, wówczas ten dzienny odpoczynek uznaje się za skrócony dzienny odpoczynek.

Umowa AETR ma zastosowanie między innymi do przewozów realizowanych przez przewoźników mających siedzibę w państwie członkowskim, wykonywanych z przekroczeniem granic Unii Europejskiej, na całej trasie przewozu.

Katarzyna Laskowska-Woś, doradca firm transportowych, ekspert z zakresu prawa transportowego

Tagi: aetr

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34592 )
Array ( [docId] => 34592 )