Czas pracy kierowcy podczas przejazdu ciągnikiem do serwisu

Autor: Ewa Matejczyk
Data: 03-10-2014 r.

Nawet jeśli ciągnik nie jest jeszcze własnością przedsiębiorcy i chce on tylko sprawdzić w warsztacie, czy pojazd jest sprawny, to przejazd w tym celu również podlega przepisom dotyczącym czasu jazdy, przerw i odpoczynków kierowcy.

Przejazd samym ciągnikiem siodłowym trudno traktować jako transport drogowy, ponieważ taki pojazd nie jest przeznaczony ani do przewozu osób, ani rzeczy. Ciągnik siodłowy to pojazd przeznaczony konstrukcyjnie wyłącznie do ciągnięcia przyczepy. Gdy jej nie ciągnie, nie można wykonywać nim transportu drogowego.

Czas pracy wymagany

Ponieważ jednak ciągniki siodłowe posiadają parametr w postaci dmc przekraczającej 3,5 tony, to, nawet gdy poruszają się bez naczepy, traktowane są jako pojazdy, którymi wykonywany jest przewóz drogowy w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 561/2006. Kierowca, jadący takim pojazdem do serwisu w celu jego sprawdzenia przed podjęciem decyzji o kupnie, musi przestrzegać przepisów tego rozporządzenia. Zwolnieniu w podobnych sytuacjach podlegają tylko przejazdy pojazdami:

  • poddawanymi próbom drogowym do celów rozwoju technicznego lub w ramach napraw albo konserwacji oraz

  • nowymi lub przebudowanymi, które nie zostały jeszcze dopuszczone do ruchu.

Dokumenty kierowcy

Przejazd do warsztatu nie jest jednak związany z naprawą ani konserwacją pojazdu, więc trzeba rejestrować czas pracy za pomocą tachografu. W związku z tym kierowca powinien mieć przy sobie wykresówki lub dane cyfrowe z okresu poprzednich 28 dni. Za dni, w których nie prowadził pojazdu, przedsiębiorca powinien wystawić mu zaświadczenie o działalności.

Kierowca powinien także mieć przy sobie prawo jazdy z odpowiednim wpisem, potwierdzającym, że spełnia on wymogi ustawy o transporcie drogowym. Chodzi nie tylko o odbycie badań lekarskich i psychologicznych, ale także kwalifikacji lub szkolenia okresowego.Z tego ostatniego wymogu zwolnieni są kierowcy wykonujący przewozy pojazdami w celu dokonania ich naprawy lub konserwacji, ewentualnie z miejsca zakupu lub odbioru.

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35808 )
Array ( [docId] => 35808 )

Array ( [docId] => 35808 )