Dwaj kierowcy – dwie wykresówki

Autor: Ewa Matejczyk
Data: 22-04-2014 r.

Dwaj kierowcy mogą jeździć wyłącznie autem wyposażonym w urządzenie z miejscem na dwie wykresówki lub karty kierowców. Przepisy nie pozwalają na to, aby w takich sytuacjach w pojeździe był tachograf dla jednej osoby.

Kierowcy muszą stosować wykresówki lub karty kierowcy w każdym dniu, w którym prowadzą pojazd, począwszy od momentu, w którym go przejmują. Nie wyjmuje się wykresówki lub karty kierowcy z urządzenia przed zakończeniem dziennego okresu pracy, chyba że jej wyjęcie jest dopuszczalne z innych powodów (np. w przypadku przesiadania się kierowców jadących w załodze).

Ponadto, jeżeli pojazd obsługuje załoga składająca się z więcej niż jednego kierowcy, wówczas zapisy tachografu są wykonywane na dwóch oddzielnych wykresówkach, tzn. każdy kierowca ma swoją własną wykresówkę.To samo dotyczy kart kierowców w przypadku tachografu cyfrowego.

Nierespektowanie tego przepisu grozi karą. Za wykonywanie przewozu drogowego pojazdem wyposażonym w urządzenie rejestrujące lub cyfrowe urządzenie rejestrujące, które nie rejestruje równolegle danych dotyczących okresów aktywności kierowców prowadzących pojazd przedsiębiorca dostanie karę w wysokości 1.000 zł.

W skrajnych przypadkach kierowca może też zostać ukarany mandatem karnym wynoszącym 2.000 zł za nierejestrowanie za pomocą urządzenia rejestrującego lub cyfrowego urządzenia rejestrującego na wykresówce lub karcie kierowcy wskazań urządzenia w zakresie prędkości pojazdu, aktywności kierowcy i przebytej drogi.

Podobna kara grozi też zarządzającemu za dopuszczenie do naruszenia przepisów o stosowaniu urządzeń rejestrujących samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy i odpoczynku oraz aktywności kierowcy.

art. 15, ust. 2 oraz zał. 1, rozdział III, lit. c, pkt 4.3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 z 20 grudnia 1985 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego (Dz.Urz. WE nr L 370 z 31 grudnia 1985 r. ze zm.).

Ewa Matejczyk, prawnik specjalizujący się w przepisach transportowych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34713 )
Array ( [docId] => 34713 )