Gdy kierowca używa tachografu analogowego i cyfrowego

Data: 12-04-2016 r.

Kierowcy, którzy wykonują przewozy dla różnych firm i korzystają z różnych tachografów – analogowych i cyfrowych – często mają problemy z dokumentowaniem aktywności. Podobnie jest, jeśli kierowca zmienia pracodawcę i przy tym zmienia się rodzaj tachografu. Trzeba pamiętać, że nie dokonuje się wpisów manualnych za czas pracy podczas kierowania pojazdem z tachografem analogowym, ponieważ jest wymagane, aby kierowca okazał w trakcie kontroli oryginały wykresówek lub kopie (awers i rewers). Wpisem ręcznym na wykresówce lub na karcie kierowcy, ewentualnie zaświadczeniem, należy uzupełnić to, czego nie dokumentują wykresówki.

W przypadku kontroli drogowej kierowca ma obowiązek okazać zapisy na wykresówkach z dnia bieżącego i 28 dni poprzednich oraz kartę kierowcy. Wsiadając do pojazdu z tachografem cyfrowym, powinien zatem posiadać ze sobą wykresówki lub ich kopie.

Kopie wykresówek są wskazane z uwagi na fakt, że wykresówki są własnością przedsiębiorcy, a nie kierowcy, i przedsiębiorca może zarządzić, iż kierowcy mają zostawiać w firmie wykresówki, jeśli akurat nie jeżdżą. Natomiast kierowca ma zawsze prawo zażądać wydania kopii swoich wykresówek. W przypadku kontroli ważne będzie wykazanie, że aktywności zapisane na kopiach wykresówek były dokonane na rzecz innego przedsiębiorcy niż obecny przewóz pojazdem z tachografem cyfrowym (i dlatego okazano kopie, a nie oryginały).

Zatem do udokumentowania aktywności kierowcy pozostaną tylko okresy, których zapisy na wykresówkach nie obejmują, czyli np. odpoczynki dzienne i tygodniowe. Do ich udokumentowania mogą również posłużyć zaświadczenia wystawione przez poprzedniego pracodawcę kierowcy. Ponadto obecny pracodawca, po odebraniu od kierowcy stosownych oświadczeń o okresach wolnych, również może wystawić zaświadczenia za okresy wolne u poprzedniego pracodawcy – żaden przepis nie stoi tu na przeszkodzie. Nowy pracodawca ma obowiązek zapoznać się z aktywnościami z ostatnich 28 dni pracy kierowcy u innego przedsiębiorcy, zanim dopuści go do wykonywania przewozu. Ma także obowiązek wyposażenia go w stosowne dokumenty z takiego okresu. Zatem ewentualne wpisy manualne na karcie kierowcy zazwyczaj będą się sprowadzać do okresu bezpośrednio przed rozpoczęciem jazdy z tachografem cyfrowym.

Możliwości manualnego wpisywania aktywności kierowcy na karcie są różne w różnych modelach tachografów i różnych wersjach ich oprogramowania. Należy pod tym kątem zapoznać się z instrukcją, co pomoże zorientować się w możliwościach dokonywania takich wpisów, jakie daje konkretny model tachografu. Jeśli nie wszystko, co konieczne, będzie można wpisać manualnie poprzez tachograf – należy to uzupełnić przez wystawienie kierowcy zaświadczenia o działalności.

Paweł Miklis, specjalista prawa z zakresu transportu drogowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38857 )
Array ( [docId] => 38857 )

Array ( [docId] => 38857 )