Indywidulany rozkład czasu pracy kierowcy

Autor: Stwora Sylwia
Data: 26-10-2012 r.

Zmodyfikowana ustawa o transporcie drogowym, która weszła w życie stycznia 2012 roku wprowadziła wiele istotnych zmian w zakresie działalności przewozowej. Pojawiła się w niej definicja indywidulanego rozkładu czasu pracy.

Większa elastyczność

W znowelizowanej ustawie pojawia się czterogodzinna pora nocna, która obowiązuje w wybranym okresie między północą a godziną 7.00. Zgodnie z art. 21 tej ustawy czas pracy kierowcy nie mógł się pokrywać z porą nocną i w momencie, gdy kierowca pracował rozpoczynał 10 godzinę pracy, a zaczynał obowiązywać dany czas był on zmuszony do zakończenia pracy. Po zmianie pracodawca może tak ustalić różne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Ponadto nic nie stoi na przeszkodzie, aby kierowca podjął ponownie pracę w tej samej dobie.

Ważne jest, aby pracodawca zapewnił podwładnemu odpoczynki zgodne z art. 14 ustawy, czyli dobową i tygodniową przerwę. Pierwsza musi nastąpić w przeciągu 24 godzin od momentu, gdy kierowca rozpocznie prowadzenie pojazdu w wymiarze 11 godzin (gdy jedzie sam) lub dziewięciogodzinny odpoczynek nie później niż 30 godzin od momentu startu pracy w przypadku jazdy więcej niż jednej osoby.

Tygodniowy odpoczynek obejmuje co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku w każdym tygodniu pracy (rozumianym jako pięciodniowy tydzień pracy). W przypadku pracowników, którzy kierują pojazdami objętymi przepisami Umowy AETR lub rozporządzenia (WE) nr 561/2006 za dodatkowe godziny jazdy pracodawca nie jest zobowiązany do zapłaty za nie.

 

Po konsultacjach

Aby wprowadzić indywidualny rozkład czasu pracy kierowców przedsiębiorca musi porozumieć się z zakładową organizacją związkową. W przypadku, gdy w przedsiębiorstwie nie działa żadna organizacja, zarząd jest zobowiązany skonsultować się z wydelegowanymi przedstawicielami pracowników. Jeśli przedłożony przez kierownictwo firmy projekt indywidulanego rozkładu pracy nie zostanie zaakceptowany lub nie dojdą do wspólnego stanowiska w ciągu 30 dni od prezentacji, wówczas pracodawca musi sam podjąć decyzję rozważając stanowiska pracowników.

Stwora Sylwia

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 32001 )
Array ( [docId] => 32001 )