Kierowców na liniach do 50 km też obowiązują normy czasu pracy

Data: 08-11-2016 r.

Kierowca prowadzący pojazdy używane do regularnych przewozów osób na trasie nieprzekraczającej 50 km nie musi rejestrować aktywności za pomocą tachografu. Myli się jednak osoba, której wydaje się, że tego rodzaju przewozy uwalniają przedsiębiorców od wszelkiej odpowiedzialności, a kierowcy mają pełną swobodę w sposobie realizacji trasy przejazdu.

Normy socjalne, czyli zasady obowiązujące kierowców zawodowych, dotyczące czasu jazdy, przerw i odpoczynków znajdziemy w rozporządzeniu Rady (WE) nr 561/2006. W tym samym akcie prawnym określono rodzaje przewozów, których realizacja zwalnia kierowców z obowiązku używania tachografów, a co za tym idzie, z rejestrowania aktywności. Rozporządzenie 561/2006 nie ma zastosowania do przewozu drogowego pojazdami używanymi do przewozu osób w ramach przewozów regularnych, których trasa nie przekracza 50 km (art. 3 lit. a rozporządzenia). Taki zapis oznacza, że kierowca realizujący ten specyficzny rodzaj przewozów nie musi rejestrować aktywności za pomocą tachografu oraz nie musi go używać.

Jednak niemal każdy rodzaj przewozu, wyłączony na mocy rozporządzenia 561/2006 z obowiązku użytkowania tachografu, podlega przepisom ustawy o czasie pracy kierowców, w której dokładnie określono dopuszczalny czas prowadzenia pojazdu, przerw, odpoczynków oraz czas pracy. W tej ustawie zawarto rozdział 4a, który w całości poświęcono właśnie kierowcom wykonującym przewozy regularne, których trasa nie przekracza 50 km.

Co ważne, jeżeli w pojeździe, którym są realizowane przewozy regularne na liniach do 50 km, jest zainstalowany tachograf, co dwa lata należy przeprowadzać badanie okresowe urządzenia. Nie ma w tym przypadku znaczenia, że kierowca i przedsiębiorca są zwolnieni z obowiązku użytkowania tachografu, ponieważ każde zainstalowane w pojeździe urządzenie musi być sprawne, a potwierdzeniem sprawności tachografu jest właśnie okresowe badanie.

Arkadiusz Góra, ekspert OCRK

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 39702 )
Array ( [docId] => 39702 )

Array ( [docId] => 39702 )